Mange familier som har dyr i bur pleier å levere inn dyrene i dyrebutikken mens de er på ferie. Nå viser det seg at ingen av de 14 dyrebutikkene i Bergen har løyve fra distriktsveterinæren til å ta imot disse dyrene. Dermed er virksomheten ulovlig.

— Må opphøre

— Denne virksomheten må straks opphøre. I forskriften om dyrepensjonat heter det at dyrebutikker må ha løyve. Og løyve kan vi gi dersom butikkene har lokaler som tilfredsstiller kravene, sier distriktsveterinær Per-Arne Ludvigsen til Bergens Tidende.

Jarl Johnson driver Midtun Zoo i Fana. Han kjenner til at flere butikker driver ulovlig oppbevaring av smådyr. Selv søkte han løyve for litt over en uke siden. Søknaden er til behandling, men det er lite trolig at han får tillatelsen før påske.

Eneste søker

— Det er et stort problem at mange ikke følger loven. Distriktsveterinæren burde ha gjort noe med dette for lenge siden. Hundrevis av familier i Bergen har i realiteten ikke noe tilbud. Det er dyrene dette går ut over til syvende og sist, sier Jarl Johnson til Bergens Tidende.

Han er den eneste dyrebutikkeieren i Bergen som har søkt løyve. Ingen av de andre har søkt. Og uten søknad, ingen tillatelse. Distriktsveterinæren oppfordrer nå butikker som ønsker å drive slik virksomhet om å sende inn en søknad.

Vil ta stikkprøver

I et brev som distriktsveterinæren sendte til alle de 14 dyrebutikkene i Bergen tidligere denne uken går det frem at han med det første vil foreta stikkprøver i butikkene, for å se at ingen driver ulovlig dyrepensjonat.

— Hvis vi finner at noen bruker lokalene sine til pensjonatvirksomhet vil det kunne føre til at de mister retten til å drive dyrebutikk, sier Per-Arne Ludvigsen.

For å tilfredsstille kravene til løyve må butikkene blant annet ha separate lokaler og vaskemuligheter. I dag er det ifølge distriktsveterinæren bare ett pensjonat i Bergen som har tillatelse til å ta imot smådyr.

Men fortsatt kan folk passe på dyr for hverandre i feriene.

— Det er ikke vennetjenestene vi er ute etter, sier Per-Arne Ludvigsen.

DYREVENN: Jarl Johnson driver Midtun Zoo i Fana. Han synes det er trist at ingen dyrebutikker i Bergen har tillatelse til å ta imot smådyr til oppbevaring i ferier. Nå har han søkt selv.
FOTO: ØRJAN DEISZ