Svært mange av konfliktene Forbrukerrådet får melding om, skyldes kommunikasjonsproblemer. Problemet har økt i takt med økt arbeidsinnvandring. Mange av de utenlandske håndverkerne snakker dårlig engelsk.

– Forbrukerne tror de har gitt informasjon til håndverkeren som håndverkeren forstår på samme måte. Kommunikasjon er vanskelig fordi forbrukerne har begrenset faglig kompetanse, både byggteknisk og om hvordan de skal opptre som bestiller, sier Egil Skavang.

Han leder Byggekostnadsprogrammet, et prosjekt igangsatt av blant andre Kommunal— og regionaldepartementet i et forsøk på bedre byggenæringens- og forbrukernes kunnskapsnivå.

– Misforståelser får ofte store konsekvenser, og vi snakker mye penger. Det er ikke uvanlig at ekstrakostnader som følge av kommunikasjonsproblemer overstiger ti prosent av boligens verdi, sier Skavang.

Han oppfordrer alle forbrukere til å inngå skriftlige standardkontrakter med håndverkerne og forsikre seg om at håndverkeren har rett utdannelse for jobben, særlig når det er snakk om baderomsarbeid.

– Det er et paradoks at det kreves godkjente fagfolk til å lage et nytt bad, mens hvem som helst kan bygge om et eksisterende bad. Det bygges 30.000 nye bad i året. Beskjedne beregninger tilsier at så mange som 80.000 bad bygges om, sier Skavang.

Byggekostnadsprogrammet har i samarbeid med Forbrukerrådet utviklet underseksjonen Bolig på forbrukerportalen.no, der forvirrede og fortvilte boligeiere kan få bistand.