Det kommer frem i Konsekvensutredningen over mulige bybanetraseer til Åsane.

Til nå har alle holdeplassene for Bybanen vært ute i friluft. Kommunens fagfolk har sett på hvordan man skal bygge et bybanestopp dersom dette skal legges under jorden.

CHRISTIES GATE: Slik har man tegnet inn stoppet i Christies gate, her som et snitt sett fra sør.
NORCONSULT/BERGEN KOMMUNE

Hvis noen av tunneltraseene som foreslås for Bergen sentrum kommer best ut etter den pågående høringen, kan tegningene fort bli til realiteter.

Inspirert av Flesland

Mens alle stoppene til Lagunen ligger i dagen, vil stoppet på lufthavnen bli liggende under den planlagte terminalbygningen. Den vil være under tak, mens stoppet skal være åpent.

«Denne holdeplassen har likevel mange av de samme elementene som for underjordisk stasjon med rulletrapper, heis, belysning mm. For underjordiske holdeplasser i tunnel må det også legges stor vekt på brannsikkerhet samt evakuering og rømning av passasjerer fra vogner i tunnel og fra plattformområdet», skriver kommunens fagfolk i utredningen.

Les hele utredningen for Åsanetraseen her (pdf).

Byplanleggerne har også sett til andre byer i Tyskland og Portugal for å se hvordan man kan utforme et bybanestopp.

Kostnadstall som de har hentet inn fra Tyskland viser at driftskostnadene for underjordiske stasjoner er cirka ti ganger høyere enn for vanlige holdeplasser i dagen.

Christies gate

Et av tunnelforslagene går ut på å legge en tunnel med innslag fra krysset mellom Kaigaten og Strømgaten. Dette vil få et underjordisk stopp i Christies gate. Holdeplassen vil ligge 20 meter under bakken.

Dette stoppet antar planleggerne vil få stor trafikk. Det anslås å bli den mest trafikkerte holdeplassen i hele bybanenettet, med mellom 45.000 og 50.000 passasjerer pr. døgn.

Inngangen til et stopp her kan komme i Byparken, Kaigaten (ved Gulating), Småstrandgaten (foran Xhibition) og øvre del av Vågsallmenningen.

«Det kan være tenkelig at undergangssystemet trekkes helt inn til Torgallmenningen for å unngå fotgjengerstrømmen over Olav Kyrres gate», heter det i rapporten.