— Her har Bergen gjort dumme valg dersom målet var full barnehagedekning. Bergen har dårligere økonomi enn de fleste andre kommunene i undersøkelsen, men har likevel valgt å holde en mye høyere standard enn de andre byene, sier finansbyråd Trond Tystad.

90 millioner billigere

90 millioner kroner kunne Bergen spart om man la seg på et tilbud likt det man har i andre kommuner. For Bergen har færre barn i barnehagene, har lavere barnehagesatser og gir de private barnehagene store tilskudd.

— Vi setter inn mer penger enn andre kommuner, men får færre barnehageplasser tilbake, sier Tystad.

Det er finansbyråden som har bestilt undersøkelsen som blant annet viser at Bergen kommune er best på eldreomsorg. Undersøkelsen viser og at dersom kommunen brukte like lite som den kommunen som brukte minst på hvert enkelt tjenesteområde, var der 1,4 milliarder kroner å spare.

— Det er en teoretisk øvelse, og tallene vi kommer frem til kan ha feilkilder, sier Tystad.

Det finnes ingen lettvint vei til store innsparinger i kommunens virksomhet.

— Det er bare ett område der vi har dårlig produktivitet og det er på barnehagesektoren.

Høy produktivitet

På alle de andre områdene kan kommunen bare drive vesentlig billigere ved å gi et redusert tilbud. For undersøkelsen avdekker at effektiviteten i kommunen slett ikke er dårlig. Når kommunen er best i eldreomsorg, er det ikke fordi kommunen sløser med pengene, men fordi flere får hjelp. Når det brukes mer i sosial omsorg, skyldes det at satsene for sosialhjelp er høyere i Bergen enn i andre byer.

Tystad vil bruke rapporten i arbeidet med å få ned utgiftene i kommunen med 300 millioner kroner. Noen enkel prosess blir det ikke.

— Hovedkonklusjonen er at det er mulig for Bergen å komme ned i kostnader. Men det er lite som tyder på at produktiviteten er dårlig. Effektivisering og konkurranseutsetting kan bare ta deler av kuttet.

— Vi må enten redusere standarden eller omfanget på tjenestene. Dermed koker denne prosessen ned til en rekke ubehagelige politiske valg. Vi må velge om vi har råd til det vi holder på med. Vi er nødt til å se på de tunge tjenesteområdene og kan ikke ta en diskusjon på siden av disse, slik vi har hatt en tendens til å gjøre.