En 69-åring fra Fitjar er av Sunnhordland tingrett dømt til å betale 220.000 kroner i bot for ulovlig bygging av en molo og vei på en øy i Fitjar kommune.

— Dommen vil bli anket, sier utbyggeren til bt.no.

Han møtte i retten og erkjente seg skyldig etter tiltalen, men reagerer på bøtenivået.

Foreslått vernet

Moloen og veien var det mest alvorlige tiltaket som ble avslørt under «Operasjon strandsone» i Fitjarskjærgården i april i fjor. Veien og moloen var bygget uten nødvendig tillatelse og dispensasjon, ifølge dommen.

Moloen er 35 meter lang og veien hele 70 meter. Veien er utført ved hjelp av utfylling i sjø og sprenging av berg i strandlinjen langs en eksisterende vei.

Ifølge dommen fra tingretten er det skjerpende at tiltaket er utført i et område som på grunn av sine naturkvaliteter er foreslått vernet.

Godtok bot

  • Det er også skjerpende at tiltaket er i strandsonen som er underlagt et særlig vern i lovgivningen på grunn av dets sårbarhet. Videre er det tale om et relativt omfattende terrenginngrep, herunder sprengning av knauser, omfattende utfylling i sjø, uttaking av masser i strandsonen og planering av et større naturområde til vei, ifølge tingrettsdommerne.

Entreprenøren som utførte arbeidet har akseptert boten på 100.000 kroner og inndraging av gevinst på 300.000 kroner. Grunneieren må også betale erstatning til Fitjar kommune på 15.000 kroner.