John Bauer-gymnasene i landets to største byer bommet med flere hundre elever da de i april sendte inn prognose for høstens elevtall.

Begge søkte om penger til 525 elever hver. Det er elevtallet de har konsesjon for. I virkeligheten går det bare 382 elever i Bergen og 348 i Oslo. Dermed må de betale tilbake til sammen over åtte millioner kroner til statskassen.

Les også: — Betaler selvsagt tilbake

Men renteinntektene får privatskolen beholde. De vil i seg selv utgjøre flere hundre tusen kroner.

Lover hjelp – uansett

– En alvorlig sak, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Han sier han synes synd på gymnasets elever.

– I flere omganger har det blitt stilt store spørsmålstegn ved skolene, om både pengebruken og kvaliteten. Nå ser vi at de har mottatt penger for langt flere elever enn de har. Det blir alvorlig for elevene, sier Solhjell.

Kunnskapsministeren sier at han både håper og regner med at pengene blir betalt tilbake.

– Jeg tar for gitt at de vil gjøre alt de kan for å rydde opp. Det må være i deres egen interesse, sier Solhjell. Han lover at myndighetene i alle tilfeller vil stille opp for elevene.

– De skal uansett få sin rett til videregående opplæring, sier han.

Solhjell presiserer at skolene ikke har gjort noe ulovlig, men at han likevel reagerer på avvikene.

– Solhjell rører

John Bauer-gymnasene har de siste ukene fått mye oppmerksomhet i media, etter at NRK meldte at hver fjerde elev hadde sluttet ved skolen i Oslo. Både Fylkesmannen i Oslo og i Hordaland har også stilt spørsmål ved at skolen kjøper tjenester av søsterselskaper.

Kunnskapsminister Solhjell mener problemene rundt John Bauer er et varsku mot mer privatisert utdanning.

– Dette er en advarsel mot Fremskrittspartiet og Høyre. Deres privatiseringspolitikk innebærer frislipp. Jeg vil heller jobbe for flertall for dagens ramme med pedagogiske og religiøse alternativ, sier Solhjell.

Utdanningspolitisk talsmann i Frp, Anders Anundsen, sier han ikke forstår Solhjell.

– Tvert imot viser dette kravet om tilbakebetaling at systemet fungerer. Det er bare rør om Solhjell bruker dette som et argument mot privatskoler, sier Anundsen.

– Særklasse

Privatskolene rapporterer hvert halvår både det faktiske elevtallet og en prognose for neste halvår. Derfor er det ofte mindre avvik, ifølge Utdanningsdirektoratet. Men ikke som i dette tilfellet.

– Dette er et uvanlig stort avvik. Bauerskolene er i en særklasse, sier områdedirektør Erik Bolstad Pettersen i direktoratet. Han tror optimisme er årsaken til avviket.

Det mener også Anders Folkestad, leder i Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede.

– Det er kanskje mindre interesse blant elevene enn skolene gikk ut ifra, sier Folkestad.

TOR HØVIK