Bergenseren drev for noen år siden en kjede av dyrebutikker. Det var gjennom denne kjeden at bedragene skal ha foregått.

Ifølge en fersk dom fra Bergen tingrett har Handelsbanken tapt 1,35 millioner kroner på mannens litt for kreative forretningsførsel.

Gjennom en kredittavtale med banken fikk han utbetalt penger etter hvert som han leverte fakturaer til banken. Det eneste problemet var at fakturaene, ifølge Bergen tingrett, ikke var reelle.

Samtidig skal han ha forsøkt å få utbetalt merverdiavgift fra offentlige myndigheter på bakgrunn av uekte fakturaer.

Mannen er dømt til å betale tilbake 964.918 kroner til Hordaland fylkesskattekontor. I tillegg er han dømt til fengsel i to år. Ett av årene er betinget.

Ifølge mannens advokat, Jostein Alvheim, er det ennå ikke bestemt om dommen skal ankes eller ikke.

— Min klient har ikke på noe tidspunkt erkjent straffskyld. Vi kommer til å diskutere dette før helgen, sier Alvheim.

Også en forretningsforbindelse av bergenseren var tiltalt i samme sak. Denne mannen ble dømt til fengsel i 90 dager, hvorav 15 betinget, og til å betale tilbake 297.285 kroner i manglende merverdiavgift.

Han ble dømt for brudd på lov om merverdiavgift og regnskapsloven. Mannen aksepterte dommen på stedet.