— Det er overhodet ikke noen grunn til at forskjellen skal være så stor, sier Kjell Senneset, sjeføkonom i analyseselskapet Prognosesenteret.

— Mange utbyggere legger inn høy fellesgjeld for å selge boligen til en høyere pris enn de ellers ville fått. En dyr bolig fremstår som billig når innskuddet er lavt, sier Senneset.

Forskjell på 10.000

BT har gått gjennom prisene på borettslagsleiligheter hvor fellesgjelden utgjør minst halve kjøpesummen.

I helgen var det 90 slike boliger til salgs i Bergen på finn.no. To tredeler av boligene ligger i Bergenhus eller Årstad bydel, altså nær eller i sentrum.

De sentrumsnære boligene hadde en gjennomsnittlig pris per kvadratmeter på 43.700 kroner, når fellesgjeld er regnet med.

Det er 31 prosent mer enn snittprisen på leiligheter i de samme områdene i januar. I kroner er forskjellen på over 10.000 kroner per kvadratmeter.

Påslaget øker i takt med fellesgjeldens andel.

Lokketilbud

Tendensen er den samme i alle bydelene: Boliger med høy fellesgjeld er til dels langt dyrere enn gjennomsnittet for en kvadratmeter med leilighet.

De sentrumsnære boligene i BTs gjennomgang har en snittstørrelse på vel 46 kvadratmeter. Det er relativt lite, noe som forklarer noe av det store spriket i pris. Mange av boligene er også nyoppusset og har god standard.

— Men størrelse og standard utlikner på ingen måte hele forskjellen, sier Kjell Senneset.

Han sier høy fellesgjeld og lavt innskudd i mange tilfeller fungerer som et lokketilbud.

— Dette er et kjent fenomen, og noe som gjør at boliger med lavt innskudd er mye mer utsatt for prisnedgang, sier Senneset.

89 prosent fellesgjeld

Lørdag skrev BT at 615 boliger ble begjært tvangssolgt i Bergen i fjor, langt flere enn året før. Forbrukerrådet la skylden på borettslag med høy fellesgjeld.

Kjell Senneset advarer boligkjøpere mot å se seg blind på lavt innskudd.

I BTs gjennomgang kommer en leilighet i Lille Øvregate 28 ut med den høyeste andelen fellesgjeld. Innskuddet på 190.000 kroner utgjør kun 11 prosent av prisen.

— Det er ikke synd på noen om man har klart for seg at man kjøper en leilighet som er dyrere enn snittet, sier Senneset.

— Men folk må passe på å ikke kjøpe leiligheter med høy fellesgjeld om de er dyrere enn tilsvarende leiligheter i nabolaget.

- Kunstig høy pris

Seniorrådgiver Dag Rune Arntsen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) deler synet til Prognosesenteret. Arntsen er redd de nye, aggressive borettslagene gir boformen et imageproblem.

— Mange utbyggere pakker skyhøye kvadratmeterpriser inn med lavt innskudd for å lokke til seg kjøpere, sier Arntsen.

— I Oslo har vi sett kvadratmeterpriser opp mot 80.000-90.000 kroner, noe som åpenbart er en kunstig høy pris. Vi frykter helt klart at borettslag kan komme i vanry på grunn av slikt misbruk av boformen.

Paul S. Amundsen