Det skriver byrådet i sin budsjettinstilling II.

Størsteparten av utgiftene er honorar til medlemmene i granskingsutvalget, som skal ledes av advokat Einar Drægebø. Byrådet ba tidligere i år fylkesmannen i Hordaland om å granske byens barnevernsinstitusjoner i perioden 1954 til 1980.

Budsjettinstilling II er en gjennomgang av effekten Stoltenberg-regjeringens budsjett har på bybudsjettet neste år. Byrådets varslede sparepakke er like om hjørnet. Først når den ligger på bordet, er opposisjonen villig til å starte budsjettforhandlinger.