Den 61 år gamle mannen er av Midhordland tingrett dømt til fengsel i fem måneder, hvorav 90 dager betinget, for mishandlingen av samboeren sin.

Det var i juni i år at hun kom hjem etter å ha tatt noen drinker. 61-åringen snakket med sin datter i telefonen. Samboeren forklarte i retten at hun trodde han snakket med noen andre, og hun omtalte vedkommende i svært negative ordelag.

Dette ble for mye for mannen. Han slo samboere gjentatte ganger i ansiktet og ristet henne etter øreflippene og håret. Deretter skal han ha fylt en plastboks med kaldt vann og skyldt vann over henne tre eller fire ganger, før han slepte henne med seg utenfor huset.

61-åringen er også dømt for å ha truet nevøen sin med en signalpistol eller et metallrør i forbindelse med en arvekonflikt.

Han erkjenner at han ofte blir oppfarende og aggressiv når han drikker mye alkohol. Retten har pålagt ham å gjennomføre en behandling for å få bukt med alkoholproblemene sine.

Dersom en slik behandling ikke blir gjennomført, vil den betingete delen av straffen gjøres ubetinget.