Da Øyvind Bjarte Madsen ble henrettet, raste ikke bare Jarle Olsens korthus. Drapet var begynnelsen på slutten for et kriminelt miljø som hadde levd høyt på torpedooppdrag og narkosalg.

Seks år etter drapet er det tid for å ta sist rest av oppvasken. Gamle venner skal igjen forklare seg om gamle synder. Og selv om den gamle gjengen hans er oppløst, har Jarle Olsen fortsatt regien.

JARLE OLSEN har skralere troverdighet enn en amerikansk utenriksminister på jakt etter invasjonspartnere. Han har bløffet og sverget så mange ganger at forsvarsadvokatene gleder seg til å grille ham på sterk varme. Spørsmålet er om Olsens historie er nok til å dømme hans tidligere venner for medvirkning til overlagt drap. Politiet er av den oppfatning. De fester lit til Olsens nye forklaring. Bortsett fra ett punkt — påstanden om hans egen uskyld.

Det er ikke helt logisk at Olsens forklaring skal felle de to mennene. Olsen hevder at de skulle ta Madsen for å kvitte seg med en brysom brikke i narkomarkedet. De kunne ikke gjøre jobben selv, men hyret inn Tor Helge Flaten - en torpedo som tidligere hadde gjort seg bemerket ved å bruke en nøtteknekker som torturredskap - til å avlegge Madsen en nattlig visitt.

Men ifølge Olsen var ikke oppdraget å drepe. Torpedoen skulle bare skremme ham, eller knuse hvert bein i kroppen hans fra livet og ned, som Olsen selv uttrykker det.

Hvorfor blir da to menn tiltalt for overlagt drap, hvis meningen ikke var å drepe?

ET AV OLSEN MOTIVER for å snakke er å få ny rettslig behandling av sin egen sak. Olsen hevder han bare skulle vært dømt for legemsbeskadigelse, men for å overbevise Gjenopptakelseskommisjonen om å se på drapsdommen, må det fremlegges nye bevis av vesentlig art. Olsen har ingen fingeravtrykk eller dokumenter som kan frifinne ham. Det eneste han kan håpe på er at noen bekrefter hans versjon, og de eneste som er i posisjon til det, er mennene han har snakket inn i en drapstiltale.

Hvis de to tiltalte innrømmer at Olsen snakker sant - at de bare planla en legemsbeskadigelse - er sjansene større for at Olsen kan få redusert straff.

Det er et særdeles høyt spill som vil nå sitt klimaks i tingretten neste år. Og det eneste vi kan være sikre på at det er umulig å vite hvem, om noen, som forteller den hele og fulle sannhet om Åsane-drapet.