Hadde lastebilen vært innblandet i en ulykke, ville følgene kunne blitt katastrofale, fastslår to rettsinstanser.

Til sammenlikning inneholdt bomben som ble brukt mot Bandidos sitt lokale i Drammen sentrum i 1997 50 kilo dynamitt. Det ble funnet deler fra eksplosjonen over en kilometer unna.

Ikke rart politiet sperret opp øynene da de kontrollerte lastebilen like ved Nordfjordeid en aprildag i 2001. Det fantes ingen merker på bilen som fortalte om den svært farlige lasten, og lasten var heller ikke tilstrekkelig sikret med stropper.

Bakgrunnen for at bilen ble stoppet var at han ble målt til 75 km/t i 60-sonen. Sånn sett økte fartsovertredelsen også faren for en eksplosjon med katastrofale følger.

Det er også kommet frem at sjåføren kjørte om bord i minst to ferger uten å fortelle om den farlige lasten. Prosedyren er at kapteinen skal orienteres og ha utlevert dokumenter som viser hva lasten inneholder.

Nordfjord tingrett dømte sjåføren til 32 dagers ubetinget fengsel i juli 2002. Mannen anket. Nå, over halvannet år senere, har saken vært til behandling i Gulating lagmannsrett.

De har gjort hele straffen betinget. Ene og alene fordi det har gått tre år siden mannen ble stoppet av politiet. Det mener domstolen er så somlete at 36-åringen ikke skal lide. Dermed kom yrkessjåføren godt ut av ventetiden.