Teknisk sjef Øyving Tolleshaug seier kommunen ikkje kan stå ansvarleg for oppsetjinga, då det er Direktoratet for Brann og Elsikkerheit som har innvilga løyve.

Fedje er ei reislivskommune, og løypa er mykje brukt av fastbuande og tilreisande.

Reiselivsnæringa meinar at plasseringa er svært uheldig, og ynskjer no at skapet skal fjernast.

Ald dette ifølgje avisa Nordhordland.