I slutten av september startet startet arbeidet med å sprenge vekk deler av fjellsiden ved Sandviken bomstasjon. Det skulle ta fire uker. I oktober ble det kjent at arbeidet ville ta lenger tid enn planlagt.

— Vi var for optimistiske da vi sa en måned. Fjellet har vært vanskeligere å arbeide med enn hva vi trodde, og det viser seg å være en del mer fjell enn beregnet som må bort, skrev byggeleder Arne Nilssen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Enda mer utsatt

I dag sto køene nok en gang på nordre innfartsåre. bt.no har mottatt bilder og meldinger fra flere frustrerte bilister. De må belage seg på flere uker til med frustrasjon.

— Jeg får beskjed om at vi venter å være ferdige med sprengingen innen utgangen av januar. Det er ennå ikke trygt nok, derfor fortsetter arbeidet, sier Synnøve Lien i informasjonsavdelingen til Statens vegvesen.

Stengningene skal være på 15-20 minutter av gangen. Det skal skje i tidsrommet 10.00-14.00 på hverdager. Veien stenges også i 15 minutter en gang i tidsrommet mellom klokken 18 og 19. Da skal de rydde opp etter sprengingsarbeidet tidligere på dagen.

Nytt felt

Bakgrunnen for sprengingen er at man skal bygge et nytt påkjøringsfelt for bilene som kommer fra Gamle Bergen. Dette har vært regnet som et farlig trafikkpunkt.

Sprengingen skjer i forbindelse med bygging av et nytt påkjøringsfelt for bilene som kommer opp fra Gamle Bergen. Målet er å sikre et trafikkfarlig punkt på E39. ## Synspunkter? Si din mening her.