Mannen fikk trykkfallsyke, trolig på grunn av for rask oppstigning.

En mann som var på stedet sammen med dykkeren ringte nødsentralen klokken 18 55, og dykkeren ble kort tid etter hentet med luftambulanse og brakt til trykkammeret på Håkonsvern.

Ulykken skjedde mens mannen var i ferd med å rengjøre oppdrettsmerder i nærheten av Fitjar Meieri.

Arbeidstilsynet er varslet om ulykken og vil gjøre videre undersøkelser over helgen.