Ulykken skal ha skjedd i 1600-tiden, i forbindelse med broarbeidet mellom Huftarøy og Hundvåkøy.

Den skadde dykkeren ble flydd med Luftambulansen til Haukeland Universitetssykehus.