— Vi har bestemt oss for å prøve å hente ut omkomne der skipet ligger nå. Etterpå er planen å slepe skipet til Hanøytangen og ta ut oljen der. Det sier talsmann Leif Walder hos det nederlandske selskapet Smit, som har ansvaret for bergingsaksjonen.

Men redningsdykkertjenesten i Bergen Brannvesen kan komme til å nekte å gå inn i skipet om de anser operasjonen som for risikofylt. Leder for dykkergruppen, Leif Linde, sier at de selv vil vurdere risikoen før de går inn. Da BT snakket med ham, var han ikke kjent med at aksjonsledelsen planlegger å sende dykkerne inn der vraket ligger nå.

Spesialtrent til oppdraget

— Slik båten har ligget nå, har det ikke vært forsvarlig. Men klarer de å sikre den, må vi vurdere om vi kan gå inn, sier Linde.

— Vi gjør helt klart vår egen vurdering før vi sender inn folkene våre. Den vurderingen gjør vi sammen med redningsledelsen og politiet, sier Linde. Han har 21 dykkere som er spesialtrent for slike oppdrag.

Likevel innser han at oppdraget er spesielt.

— Men vi vet at ingen er bedre egnet enn oss til å gjøre denne jobben. Vi kan ikke bli bedre forberedt, sier han, og tenker både på risikoen ved oppdraget og på det som trolig vil møte dem på innsiden.

Skrekkscenarioet er at båten skal synke mens dykkerne er inne i den.

Linde er forberedt på å bli med inn i vraket selv, om det trengst.

— Jeg skal lede operasjonen. Men er det brukt for dykkere, er jeg med, sier han.

- Vanskelig operasjon

I går visst ikke Leif Walder i Smit med sikkerhet når tid de kan begynne arbeidet med å lete etter omkomne inne i vraket.

— Vi holder fortsatt på å pumpe luft inn i skroget for å stabilisere det. Forhåpentligvis vil vi bli ferdige i dag. Muligens kan dykkere gå inn i morgen tidlig, sa Walder til Bergens Tidende i går ettermiddag.

— Det blir mer og mer stabilt. Men slik det er nå, er det fortsatt veldig risikofylt å gå inn. Det er en vanskelig operasjon, sier nederlenderen om arbeidet med å snu det 28 tonn tunge skipet som er fylt av stein, olje og vann.

Stabiliseringsarbeidet kom i går så langt at en av båtene som har hatt arbeidet med å holde den stødig, fikk fritak.

Smit har hentet inn syv personer for å gjennomføre stabiliseringsarbeidet. I dag kommer rundt 15 nye medarbeidere. Meningen er at de skal hjelpe til med å få ut oljen.

De som var ute ved vraket i går, kunne se at baugen på skipet hadde løftet seg omkring en meter i vannet. Samtidig hadde båten vridd seg noe i sjøen, slik at man kunne se rekkverket fra land.

Steinen blir liggende

Det er mennesker og olje som har prioritet i redningsarbeidet. Walder sier at de ikke kommer til å gjøre noe med steinen som er om bord.

Smit har knyttet til seg en rekke underleverandører av tjenester i arbeidet med bergingen.

Det er rederiet Jebsen som har ansvaret for arbeidet. Forsikringsselskapet Gard i Arendal betaler.

Kystverket følger nøye med i operasjonen.

— Vårt ansvar er å se til at arbeidet skjer på en slik måte at det ikke blir lekkasje og at det ikke går ned, sier informasjonssjef i Kystverket, Ove Arvesen.

En ekspertgruppe vurderer kontinuerlig sikkerheten i prosjektet.

— Det vurderes hele tiden når, hvordan og om det lar seg gjøre, sier Arvesen om den planlagte uthentingen av omkomne, og slepet av vraket til Hanøytangen på Askøy.