En ekstra dykker utenfor vraket vil hele tiden være klar til å gripe inn dersom noe skjer med søkedykkerne. Trykkammer og dykkermedisinsk beredskap vil også være på plass.

— Dette er i høyeste grad en ekstraordinær og farlig operasjon. Den vil bli svært krevende, og derfor har dykkerne øvet meget grundig på forhånd, sier informasjonsleder Trygve Hillestad i Hordaland politidistrikt.

Søket skal gjennomføres av Bergen Brannvesen og selskapet IMC Diving. Dykkerne ble i går grundig skjermet for alle forespørsler om intervju. Hillestad er den eneste som får uttale seg.

— Vi vil at dykkerne får konsentrere seg hundre prosent om den oppgaven de skal gjøre. De har i løpet av helgen trent på alle mulige situasjoner som kan oppstå. Alt skal være helt drillet, understreker Hillestad.

To redningsdykkere fra Bergen brannvesen vil søke etter omkomne inne i skipet. Dykkerne fra IMC Diving vil sørge for at kabler som overfører lyd og video fra redningsdykkerne når uhindret frem til operasjonsledelsen om bord på «Flekkerøy».

Letemannskapene vet ikke nøyaktig hvor de omkomne befinner seg, men antar at de fleste vil bli funnet i nærheten av mannskaps- og oppholdsrom. Ett av problemene er at dykkerne ikke vet hvor langt mannskapet på «Rocknes» rakk å løpe fra alarmen gikk til båten kantret.

Hillestad kan ikke svare på hvor mange dykkere som vil være i aksjon.

— Vi vil ha flere skift klare, slik at vi ikke belaster noen få dykkere. Hvor mange som vil bli brukt, eller hvor lang tid operasjonen vil ta, avhenger av hvor fort de omkomne blir funnet. Det kan hende vi vil trenge flere dager, sier Hillestad.

— Hvordan vurderer dykkerne oppgaven?

— De har stor ro og føler seg trygge. Det er et svært profesjonelt team.