Dvergsdal gikk av som direktør i HSD i november 2000 i kjølvannet av Sleipner-rapporten. Han har det siste året arbeidet som konsulent i HSD.