Et lys levende eksemplar av verdens minste måke, dvergmåken, ble observert ved Lille Lungegårdsvann i dag.

Fuglen er meget sjelden på våre kanter, så vidt vites skal den aldri tidligere vært sett på våre kanter vinterstid.

Dvergmåken er mindre enn halvparten så stor som en fiskemåke, den vanligste måkearten i Byparken.

Den hekker om sommeren i ferskvann i nordøstre deler av Europa og lever av smådyr som den snapper i vannskorpen eller luften.

FRODE FALKENBERG