8800 laks rømte i går fra Viking Fjord sitt slakteri på Sunde i Kvinnherad. Nå lover firmaet en dusør på 200 kroner for hver laks som blir levert inn til anlegget.

Det kan bli lukrativt fiske, skriver kvinnheringen.no.

— Spesielt og positivt

  • Dette er spesielt. Lokale sportsfiskere er lovet en dusør pålydende kroner 200 for hver oppdrettslaks som leveres inn til anlegget på Sunde. Her tar Viking Fjord virkelig ansvar for å få inn mest mulig av den rømte laksen, skryter fylkessekretær Terje Wangsholm i Norges Jeger- og Fiskerforbund-Hordaland til bt.no.

Jeger- og Fiskerforbundet mener det er positivt at selskapet Viking Fjord AS i dette tilfellet viste ansvar og umiddelbart rapporterte rømmingen til myndighetene, samt at de raskt fikk iverksatt tiltak for å minimere omfanget av rømmingen.

Prosjektleder Ove Gjerde i Viking Fjord, sier fisken være sykdomsfri og at tallet på lakselus er godt under tiltaksgrensen, skriver sunnhordland.no .

Genetisk forurensning

Problemet er at ikke all den rømte oppdrettslaksen bli fisket opp av garn og stang så en betydelig mengde vil unnslippe.

Hovedproblemet med rømt oppdrettsfisk er at den vandrer opp tilfeldige vassdrag og gyter med vill fisk som fører til en degenerering av villfisken i Hardangerfjorden. Rømmingen fant sted like nord for Etnefjorden, en nasjonal laksefjord.

Etneelva, Hordalands viktigste lakseelv og et av våre nasjonale laksevassdrag, er stengt for fiske i sesongen 2010 da villaksstammen i elven ikke lengre produserer et høstbart overskudd. Vi krever at oppdrettsindustrien tar arbeidet og kostnadene med utfisking av oppdrettsfisk fra samtlige lakseførende vassdrag i Hardangerfjorden. Utfisking må gjøres ved dykking, ikke med garn, da garn også desimerer villfiskbestandene, skriver Norges Jeger— og Fiskerforbund-Hordaland i en pressemelding.

Garnfiske forbudt

Det generelle forbudet mot garnfiske etter laks er opprettholdt. Det er derfor ikke lov for privatpersoner å fiske etter rømt laks med garn. Mange har i løpet av natten og dagen sett ut garn. Det er altså ikke lov.

– Det er eit generelt forbod mot å nytta flytegarn etter laks. For privatpersonar vert dette forbodet oppretthalde, sjølv om målet er å fiska etter rømd laks. Området ligg midt i eit lakseinnsig, der det og er mykje sjøaure, seier fiskeforvaltar Atle Kambestad hos Fylkesmannen i Hordaland, til kvinnheringen.no.