Møkkasaken har versert i rettsvesenet i åtte år. Nå er bonden dømt til å betale 30.000 kroner i erstatning til naboen.

— Det viktigste for oss er at vi nå kan bevege oss utendørs uten å være redd for å få møkken i hodet. Dette har vært mildt sagt fortvilende, sier Ellen og Rune Aarseth.

Dyr skittkasting

Familien Aarseth anmeldte skittkastingen første gang i 1994. Partene møttes i konfliktrådet, og ble enige om at bonden skulle betale 8000 kroner i erstatning.

— Vi trodde det skulle løse seg, men han fortsatte å spre gjødsel på vår eiendom, sier Aarseth.

Dermed havnet dritten på juristenes bord. Først i namsretten, så i herredsretten, og til slutt i Gulating lagmannsrett. Det endte med full seier til Aarseth. Bonden må dekke deres saksomkostninger på nærmere 60.000 kroner.

Møkk i maten

Den spesielle saken dreier seg om det som på jordbruksspråk kalles gylle, en illeluktende blanding av kumøkk og urin som flere ganger i året spres utover jordene.

Denne bonden har imidlertid ikke nøyet seg med å spre gjødsel på egen eiendom. Det har gått hardt utover huset familien Aarseth leier ut til turister.

— Det ble etter hvert vanskelig for oss å leie ut huset. Turistene fikk gylle på klærne de hang ut til tørk. En familie som satt ute på verandaen fikk møkk over både seg og maten de spiste.

Etter flere års dusjing ble selve bygningen skadet. Lukten satte seg i treverket og spiker begynte å ruste.

— Vi måtte gjemme oss innendørs når han drev på. Det var ikke festlig å ha den blandingen rennende nedover brilleglassene.

Må begrense spredningen

Gulating lagmannsrett mener bonden har handlet grovt uaktsomt. Retten finner at han trolig har dusjet naboens bygning med vilje.

— Jeg ser at retten mener det. Vi er av samme oppfatning, sier Aarseth.

Retten har nå pålagt bonden å spre gjødsel på en slik måte at «gyllepartikler» ikke spres inn på Aarseths eiendom.

Bondens forsvarer, advokat Edmund A. Bolstad, ønsker foreløpig ikke å kommentere dommen.