Nå er mannen dømt til samfunnstjeneste i 100 tiner for vold, ulovlig oppbevaring av en avsagd hagle og noen mindre forbrytelser.

Bergen tingrett skriver i sin dom at det normale i slike tilfeller ville være ube-tinget fengsel, men straffen ble mildere blant annet fordi tiltalte er manisk depressiv, forholdene ligger flere år tilbake i tid, og fordi 33-åringen nå er i en positiv utvikling som kan ødelegges av soning.

33-åringen var også tiltalt for en rekke andre voldsepisoder, men ble frifunnet for de fleste av disse på grunn av nødverge.