Torsdag var det fire uker siden politiet pågrep fire familiemedlemmer i boligen der Dung bodde i Bergen. Foruten ektemannen og svigermoren ble Dungs svigerfar og svoger pågrepet. Svigerfaren og svogeren ble løslatt av tingretten etter to uker.

Mistanke

Tingretten fant derimot skjellig grunn til å mistenke de to andre for å ha tatt livet av den 22 år gamle småbarnsmoren Dung Tran Larsen.

Fredag går fengslingen for ektemannen (32) og svigermoren (59) ut. Politiet vil be retten fengsle dem for ytterligere fire uker.

Advokat Frode Skogvold sier at ektemannen har stilt opp og forklart seg i de avhørene som politiet har ønsket.

— Vi hadde avtale om et nytt avhør torsdag, men det ble avlyst av politiet. Min klient hadde håpet å få forklart seg på nytt slik at han kunne bli ferdig med avhørene, sier Skogvold. Han opplyser at ektemannen har sagt seg villig til nye avhør.

Løslatelse og avhør

Svigermorens advokat, Stein Erik Ottesen, vil begjære henne løslatt fredag. Hun har vært i to avhør, men har også utsatt å la seg avhøre da hun har vært syk.

— Vi har tatt sikte på at hun kunne la seg avhøre i neste uke, men vi mener hun kan løslates fredag, sier Ottesen.

— Er politiets sak styrket eller svekket mens hun har sittet fengslet?

— Etterforskningen har ikke ført til at noe nytt er kommet fram som styrker politiets sak, så ut fra det er den svekket, mener advokaten.

I de fire ukene de siktede har sittet fengslet har politiet lett etter Dung med dykkere, miniubåt, helikopter, letemannskaper og hunder. De har også fått gravd opp hagen til familien, alt uten resultat.