20. juli 2007 ble Dung Tran Larsen meldt savnet til politiet. Siden etterforsket politiet forsvinningen som et drap, før de henla saken mot ektemannen i 2009 på bevisets stilling.

Nå har Bergen tingrett kommet til at Dung ikke kan erklæres død, skriver BA.

Ønske om Vietnam

Ektemannen ba nemlig i januar om at Dung Tran Larsen ble kjent død, etter at hun i årevis hadde hatt status som savnet og antatt drept.

Det ville blant annet gi ham noe bedre økonomiske kår, som eneforsørger for parets barn.

Ektemannen har fastholdt at konen forsvant frivillig, natt til 14. juli 2007, og at hun tidligere hadde sagt at hun ønsket å reise tilbake til hjemlandet Vietnam.

«Meget lite sannsynlig» at hun forsvant frivillig

Tingretten finner det «meget lite sannsynlig» at Dung forlot hjemmet og barna frivillig, men sier at de ikke kan utelukke at nettopp det skjedde.

Også hordalandspolitiet er blitt bedt om å uttale seg i saken.

— Etterforskningen ga ingen holdepunkter for at savnede hadde forsvunnet av egen fri vilje, var utsatt for en ulykke eller hadde tatt sitt eget liv. Etterforskningen har derav vært innrettet mot at savnede har vært utsatt for en straffbar handling, skriver de.

Død siden 2007

Bergen tingrett er i utgangspunktet enig i at Dung nok er død.

— Det er etter rettens syn klar sannsynlighetsovervekt for at Thi Phuong Dung Tran Larsen er død, og at hun har vært død siden sommeren 2007, skriver de i sin kjennelse.

Men sannsynlighetsovervekt holder ikke, ifølge dommerne.

— Ut fra en helhetsvurdering er retten - under tvil - kommet til at beviskravet ikke kan anses oppfylt, da det ut fra sakens kjente omstendigheter fortsatt er rimelig grunn til å tvile på at Thi Phuong Dung Tran Larsen er død, skriver de.