Rederiene bak de to fiskebåtene, «Ocean VII» (nederlandsk) og «Helen Mary» (tysk), kan vente seg kraftige bøter.

— Vi fant sorteringsmaskiner om bord som skiller stor og liten fisk, og i forbindelse med disse maskinene var det også pumpesystemer som pumper ut igjen den minste fisken, forklarer Yngve Kristiansen, orlogskaptein ved Kystvaktskvadron Sør.

En naturlig forklaring på slik dumping er at fiskebåtene ønsker seg størst mulig makrell innenfor kvotene sine. Derfor kvitter de seg med sild og småmakrell.

Kystvaktskipet Ålesund brakte de mistenkte båtene til Bergen i går, og overleverte dem til politiet.

— Hvis saken er ukomplisert, kan båtene sannsynligvis forlate Bergen igjen i dag, sier Kristiansen.

Men ikke uten garanti fra rederiene om at de kan gjøre opp for seg. Begge kan nemlig vente seg en kraftig bot etter den ulovlige dumpingen.

— Det kan nok bli snakk om flere hundre tusen kroner. Boten skal stå i forhold til hvor mye de har fisket og hvor mye de har dumpet når de blir tatt. «Ocean» hadde 500 tonn fisk om bord da de ble tatt, «Helen Mary» hadde omtrent 300 tonn. Og det står store bedrifter bak disse båtene, med millionomsetning, sier Kristiansen.

Han tror noe av forklaringen på dumpingen ligger i EUs regelverk om størrelser på fisk.

— I EU-sektoren får de ikke lov til å levere fisk under minstemål, og det tvinger jo frem dumping. Men det betyr ikke at de kan gjøre hva de vil i norsk sektor. Det er ingen unnskyldning, men en mulig forklaring.

I sørnorsk farvann blir det oppdaget dumping 15-20 ganger i året, og norske myndigheter ser strengt på dette fenomenet.

— Fisken som blir dumpet dør og synker til bunns. Når for eksempel seifiskerne kommer, har det hendt de får noten full av død makrell. Det er selvfølgelig ikke bra. Dessuten ser vi på dette som ressursmessig umoralsk, sier Kristiansen.