— Dei blir kasta inn i alle oppgangane våre. Vi er mektig irritert over dette som gjentek seg år etter år. Nesten ingen nyttar seg av katalogane, seier driftssjef i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), Arne Grostøl.

På Gyldenpris, Nattland og Alrek fyller no store stablar oppgangane. Det er selskapet Eniro som sender ut Telefonkatalogen, Gule sider og Ditt distrikt i opplag på fleire millionar i heile landet.

Naturvernforbundet i Hordaland har i lang tid prøvd å avgrense masseutsendinga og få Eniro til å etablere ei abonnementsordning - utan å nå fram. Ifølgje ei spørjeundersøking som Norsk Respons gjorde for Naturvernforbundet vil seks av ti ikkje ha telefonkatalogen. Berre seks prosent ønskjer alle katalogane tilsendt.

Eniro har slått tilbake med sine undersøkingar og hevda at katalogane er både miljøvennlege og mykje brukt.

— Det er ein promille av studentane som ønskjer katalogane, seier Grostøl i SiB.

I fjor vart ca. 300 katalogar lagt ut til bebuarane på Nattland studentby. Ingen, så vidt SiB registrerte, vart nytta.

— Vi veit at idrettslag tener pengar på dette. Det er synd at dei skal miste denne inntekta. I eit miljøperspektiv blir det likevel meiningslaust å halde fram med å køyre ut katalogane. For oss er dette avfall, seier Grostøl.

Treng du telefonkatalog? Diskuter saka i feltet under!

Anne Marte T. Sørås