Der slutter enigheten mellom Ruth Grung (H) og Trude Drevland (Ap). BT inviterte de to fremste ordførerkandidatene i Bergen til duell på et av byens tak. Det ble et heftig oppgjør på bergensk og nordlandsk, med fektende armer, avbrytelser, digresjoner og oppgitte ansiktsuttrykk. Størst uenighet var det i spørsmålet om hva en ordfører egentlig skal gjøre.

Se duellen mellom Grung og Drevland på Logen

AKT I: Ordførerrollen

**— Hvorfor vil dere egentlig bli ordfører?

Grung:** - Fordi jeg trives veldig godt i politikken. Jeg er glad i Bergen og mener vi trenger et bindeledd mellom folket og politikerne. Det vil jeg være.

Drevland: - Fordi jeg har store ambisjoner for denne byen. Det er viktig for meg å synliggjøre grupper som ellers har problem med å sees.

**- Friele er borgermester, sier han. Hvordan vil dere utføre jobben?

G:** - Jeg vil bli en politisk ordfører. Jeg ser at det er et veldig stort rom som en ordfører kan fylle. Det har vært for dårlig så langt, både når det gjelder lobbyvirksomhet overfor Oslo og å være synlig overfor alle grupper.

- Så Friele har gjort en for dårlig jobb? - Han har vært en god borgermester, slik han sa. Men det er en apolitisk rolle. Jeg har lang fartstid som politiker og vil være det.

D: - Men nå er det jo et klart system for hva som er en ordførerrolle. Forretningsutvalget er raskt ute hvis vi blir for politisk. Men jeg har uansett ikke tenkt å være en Herman. Jeg er Trude. Å være en klar og sta politiker, det er viktig.

G: - Ordføreren sin jobb er sikre størst mulig flertall for saker i bystyret. Det er en håndverksjobb. Men jeg er også veldig opptatt av byutvikling. Vi har grunnleggende utfordringer i forhold til samferdsel, bybane, havn...

D: - Ruth snakker som en byrådslederkandidat, det merker jeg meg. Jeg stiller på Høyres program, det vet alle. Men i det øyeblikket jeg skulle bli valgt, da er jeg ordfører for alle. Det er en oppgave som jeg ikke vil la bli forstyrret av byrådets arena, som er å drive politikk.

G: - Der er vi uenige.

**- Men ville ikke dere hatt større makt som byråder, slik begge har erfaring med?

G:** - Når du er ordfører har du en utrolig viktig jobb i å få 67 representanter i bystyret til å enes om vedtak som er til beste for byen. Når jeg var byråd, samarbeidet jeg med Henning Warloe (H) om skolepolitikken.

D: - Men det er ikke ordførerrollen, Ruth. Det er uhyre viktig. Monica skal få drive det daglige politiske arbeidet. En ordfører skal lede bystyret.

G: - Ja, og det er det øverste organet. Nå har vi bystyrevedtak med 19 punkter som spriker i alle retninger. Jeg synes det har manglet korrektiver som kan stramme inn vedtakene.

D: - Å skille roller er første bud. Det er en mental prosess, man må avfinne seg med at rollebildet blir forskjellig. Drømmen er å være frontfigur for en by som Bergen, hva i all verden trenger man i tillegg?

G: - En av rollene er å være ombud for folket. Og der synes jeg det har vært for mye fokus på sentrum. Jeg ønsker å være mer ute i alle bydelene.

D: - Der har Friele gjort en fantastisk jobb. Jeg vil gjerne få en ordførerbenk i alle bydelene.

Akt II: Politikken

**- Vi står ved Torget, som nesten alle mener er blitt en skam for byen? Hvorfor skjer det ingenting?

G:** - Friele var politiker da han lovet å få orden på Torget. Men det klarte han ikke.

D: - Vi har satt av 50 millioner kroner til nytt servicebygg. Jeg vil ikke være med på å diskutere om gravingen starter i oktober eller november. Bygget står ferdig i 2008. Husk at vi startet med én milliard i gjeld.

**- Du må jo gi Høyre kreditt for at de nå har fått kontroll over økonomien, Grung?

G:** - Hovedårsakene er økte skatteinntekter og overføringer fra staten. Ellers er det få grep som er gjort. Jeg sitter i finanskomiteen og har etterlyst omstrukturering i kommunen.

D: - Det er ganske fantastisk å si slikt. Du mangler fullstendig oversikt.

G: - Dere har hatt to år nå med god økonomi, og i den perioden synes jeg det er gjort for lite.

D: - La meg gi et eksempel: Før valget i 2003 jobbet jeg i Bergen Næringsråd, og vi etterlyste heisekraner og byggevirksomhet. Nå er det ikke kraner å få tak i, fordi alle er i arbeid. Husk at vi bare lovet to ting i 2003: Å få fart på Bergen og å få orden økonomien. Det vi lovet har vi holdt.

**- Men bør ikke politikerne ha ambisjoner utover å ha kontroll på økonomien?

D:** - Tror du ikke jeg hadde ambisjoner? Jeg kom fra en jobb innen helse og omsorg, og visste hva som burde gjøres. Jeg klarte å få 400 millioner mer til feltet til tross for én milliard i underskudd. Det var ikke kjekt å sitte og skrape med foten.

**- Så nå skal dere begynne å bruke penger?

D:** - Ja, selvfølgelig skal vi det. Mer penger til skolen og bedre kvalitet i omsorgen.

**- Hvorfor vil dere i Høyre fjerne eiendomsskatten, og hva har det å bety for kommuneøkonomien?

D:** - Vi mener bergenserne betaler nok i skatt. I Oslo tjener de mer etter å ha fjernet eiendomsskatten på grunn av nyetableringer.

G: - Vi har altfor store utfordringer innenfor skole, helse og omsorg. De 370 millionene trenger vi.

**- Hva er forskjellen mellom dere når det gjelder verdier?

D:** - Vi tror på individet. En av forskjellene er om det skal være mulig for eldre å velge sin egen omsorg. Dette vil Ruths byrådsparti avvikle hvis de kommer til makten.

G: - Vi er ikke imot valgfrihet. Vi har mange private stiftelser som driver omsorg. Men det er bedre å bruke ressursene på å utvikle tjenestene. Jeg er med i Ap fordi jeg tror på fellesskapsløsninger og at alle skal få mulighet til å utvikle seg selv.

Akt III: Bergen

- Mye av jobben som ordfører er å holde festtaler. Hvis dere er ærlige: Er Bergen så mye mer fantastisk enn andre byer?

D: - Det var nå et underlig utgangspunkt. Men det er ikke vanskelig å skryte av Bergen. Så må vi være realistisk på at vi har uløste oppgaver. Men når vi reiser rundt er det vår rolle å fokusere på de positive sidene.

G: - Jeg synes av og til det kan bli litt for mye skryt. Når jeg satt som byråd fikk jeg ferdigskrevne taler. De var forferdelig kjedelige, så jeg skrev de ofte om. Det handler om en personlig stil og engasjement.

D: - Og det mangler neppe noen av oss!

Har Bergen et imageproblem? D: - Jeg har vært i de fleste omegnskommunene som byråd. Jeg har inntrykk av at de tror på Bergens ønsker om å knytte dem til seg, så jeg er ikke redd for det. Men det er klart at vi kan alltid gjøre mer. Vi må stå sammen mot Østlandet.

G: - Jeg mener vi bør legge enda mer vekt på inkludering og toleranse. Bergen kan bli seg selv nok. Vi må finne en form der omegnskommunene føler seg velkommen.

- Bør Bergen bli hovedstad i en eventuell ny vestlandsregion? G: - Ja, det må være målet. Klart at vi har kraften og kompetansen. Hvis ikke vi tar ledelsen får vi ikke en sterk hovedstad.

D: - Mens jeg er redd for at hvis vi utpeker oss til hovedstad, så begynner vi i feil ende. Et samarbeid starter ikke med at man tror man er noe. Må ha felles forståelse av hva vi skal oppnå.

G: - Det har vært Høyre-styre i både Bergen og Stavanger en stund. Da burde rommet for å bli enige vært noe større.

- Men det er i Oslo makten ligger. Hvordan vil dere fremme Bergens interesser overfor storting og regjering? D: - Man må ha godt nettverk og gode kontakter, og være tydelig og sterk. Det er egenskaper jeg tror jeg har. Vi må stå sammen på Vestlandet.

G: - Men det har jo ikke skjedd hittil. Her har Ap en tradisjon. Da vi fikk TV 2 til Bergen, var det fordi vi klarte å bygge allianser. Det har betydd mye for byen.

D: - Men dette har vi helt klare linjer på. Ordføreren skal representere overfor Stortinget, og byrådet overfor regjeringen. Sånn er det!

Amundsen, Paul S.
Amundsen, Paul S.
Amundsen, Paul S.