JOHN LINDEBOTTEN

— Jeg har tatt et initiativ overfor styret i BiR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap). Vi skal ha et møte i neste uke og diskutere saken, men mitt råd til BiR er at de glemmer det varslete gebyret, sier Henning Warloe til Bergens Tidende.

Det var i slutten av februar BiR varslet at det fra 1. juli i år skulle koste 50 kroner å levere boss til gjenbruksstasjoner innenfor BiR-området. Innføringen av gebyret ble bl.a. begrunnet med at driften av gjenbruksstasjonene koster årlig 335 kroner per abonnent. Det ble også hevdet at gebyret ville være i tråd med regjeringens anbefalte omlegging av betalingssystemet for renovasjonstjenester.

— Når vi anbefaler BiR å se bort fra dette gebyret, så har det først og fremst en miljøpolitisk begrunnelse. Et gebyr stimulerer ikke til mer miljøvennlig atferd, sier Warloe.

Han opplyser at han har drøftet denne saken med de andre medlemmene av byrådet, og at det er full enighet om henne holdningen.

— Men har byrådet eller byrådsmedlemmene enkeltvis myndighet til å overprøve et vedtak gjort av styret i BiR?

— Vel, Bergen kommune eier 80 prosent av selskapet, så jeg tror nok vi blir lyttet til, sier Henning Warloe.