Fjordane tingrett har dømt en mann i begynnelsen av 20-årenefor flere brudd på straffe— og vegtrafikkloven.

I mai i fjor drapstruet han tre personer etter en episode pået utested. Han truet med mann med «kniv og tre kuler», mens han sa til en kvinne at hun «skal få en kule i hodet, og det skal ta meg tre dager å fikse».

Så pekte han på en annen kvinne og truet med det samme.

Landet på taket

Ut på sommeren gikk det galt da mannen skulle ut på biltur. Høyhastighet på smal vei viste seg å være en dårlig kombinasjon - forsøket på åunngå en møtende bil endte på taket i grøften. Både bilen, mannen og topassasjerer ble skadet.

Han ble også dømt for et tilfelle av promillekjøring, og må finneseg i en sperrefrist på tre år før han kan kjøre motorvogn igjen.

Han fikk totalt 120 dagers fengsel, men tretti av dem ergjort betinget.

Dessuten må han betale en bot på 8000 kroner, eventuelt sone 15dager til.

Innrømmet det meste

Vitne- og bevisførselen i retten må ha gjort inntrykk påtiltalte. Han endte opp med å erklære seg skyldig på nesten alle punkter, langtflere enn da saken startet.

Han ble imidlertid frikjent for en tiltalepost som gikk ut på at hanhadde revet skiltet av en politibil. Retten mente det ikke var mulig åfastslå med «tilstrekkelig grad av sikkerhet».

Fire fornærmede i tillegg til lokalkommunen ble tilkjenterstatning. En av dem får 27.453 kroner, de andre mindre beløp.