På frokostmøtet til Bergen Næringsråd i går kom det i hvert fall ikke frem noe som tydet på en snarlig revolusjon i trafikksystemet mellom Bergen sentrum/Bergen vest og næringsområdene mot Bergen lufthavn.

Administrerende direktør Helge Dyrnes i Næringsrådet etterlyste strakstiltak, og fikk følge av representanter for større og mindre bedrifter på Sandsli/Kokstad.

Det nærmeste «strakstiltaket» som kan påregnes, er stengningen av Ytrebygdsveien mellom Kokstadflaten og Birkelandsskiftet fra 1. mai. Trafikken i den retning må da fordele seg mellom Kokstadveien og Dolvikveien/Sandsliveien.

Tunnel underveis

Ingen venter seg bedre trafikkflyt av det tiltaket. Tvert imot. Men dette er en nødvendig del av utbyggingen av Ringveg vest. Prosjektleder Ottar Midtkandal opplyser at ny Ytrebygdsvei med gul stripe og bred gang— og sykkelvei skal tas i bruk fra 15. august 2008.

Og tirsdag 30. januar smeller første salven på tunnelen mellom Sandeid og Dolvikskiftet. Fra en eller annen dato i 2010 slipper trafikken å kvele seg frem forbi Søreide og over Strømme bro.

Men regionveisjef Ole Chr. Torpp advarer mot å glede seg for tidlig. De som skal mot Bergen vest får ikke full nytte av den nye tunnelen før Ringveg vest er bygget ferdig under Kanadaskogen, frem til Vestre innfartsåre. Det skal jobbes mye og godt for å klare det innen 2015.

Ringveg vest er del av Bergensprogrammet. En del mente at penger fra Bergensprogrammet burde benyttes til strakstiltak for å bedre fremkommeligheten på kinkige punkter. Regionveisjefen gjorde det klart at hvert øre i Bergensprogrammet er disponert til Ringveg vest og til Bybanen.

Proppen Lagunen

Sambruksfelt på Flyplassvegen ble etterlyst av mange på frokostmøtet. Torpp opplyste at forskningsstiftelsen SINTEF er i gang med å utrede hvordan dette kan fungere. Det er da snakk om å tillate for eks. personbiler med minst to personer i kjørefeltet som i dag er forbeholdt busser og drosjer.

Torpp venter utredningen ferdig i april. Han kunne ikke love noe som helst om tidspunktet for endringen. Men han understreket at veivesenet var positivt innstilt om de bare fikk Bergen kommune og politiet med på det.

Men proppen i det området, er rundkjøringene ved Lagunen. Torpp sa at reguleringsplanene for utbyggingen der nå er ferdige. Han regnet med byggestart i 2009.

23 kroner for alle

Byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, opplyste at Bergen kommune har planer om en kraftig opptrapping av busstilbudet mot Sandsli og Kokstad. Hun lovte busser hvert 6. minutt i rushtidene med korrespondanse mot ekspressbusser fra terminalen i Birkelandsskiftet. Tiltaket ville koste Bergen kommune 2,5 millioner kroner.

Lisbeth Iversen lovet ellers at bussbillettene i Bergen ville koste 23 kroner over hele fjøla fra 1. juni. Nå må Bergen kommune fra 1. januar 2008 overlate hele ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen til fylkeskommunen. Fylkesvaraordfører Tom Christer Nilsen fikk sterke henstillinger om å videreføre tiltakene som ble satt i verk i Bergen.