En 40-åring er dømt til tretti dagers ubetinget fengsel for å ha slått ned en annen mann.

— Vi anker, sier forsvarer Helge Hansen etter dommen i Nordhordland tingrett.

«Klar nødverge»

— Jeg har snakket med klienten og han stiller seg uforstående til dommen. Han mener det er snakk om klar nødverge, sier Hansen til bt.no.

Det er ikke dommerne enige i. De finner det bevist at fornærmede ble slått gjentatte ganger med knyttneve i hode og ansikt, også da han lå hjelpeløs på bakken.

Først da vitner ropte «du må ikke slå ham bevisstløs» og «du må ikke gjøre deg til morder», sluttet den tidligere bokseren å slå.

Berettiget harme

Retten mener likevel at han handlet «berettiget harme», men mener at slagene bærer preg av «ren privat avstraffelse» fordi fornærmede jaget en gruppe barn, blant dem tiltaltes sønn.

Fornærmede, som selv er straffedømt for vold og narkotikaforbrytelser, var irritert etter at unger ved flere anledninger hadde kastet stein og egg på huset hans.

Etter en episode i mars tok han opp forfølgelsen og jakten endte opp på en lokal pub, der ungene søkte tilflukt på toalettet. De var livredde, ifølge pubverten som alarmerte tiltalte.

Unødvendig og brutalt

Han kom og slo fornærmede rett ned, og fortsatte med tre ytterligere slag da offeret lå nede.

Resultatet var sår i tinningen som måtte sys med minst fem sting, samt fire løse tenner. Flere vitner karakteriserte volden som unødvendig og brutal.

Han gikk altfor langt i sin voldsutøvelse, konkluderer dommerne, som likevel mener at jakten på barna var «fullstendig uakseptabel».

De fant at 90 dagers fengsel, hvorav 60 betinget, var passende. Offeret får også 5000 kroner i oppreisning.

Det godtar altså ikke tiltalte og hans forsvarer. De krever full frifinnelse, og vil anke til lagmannsretten.

- Er det nødverge å slå en som ligger nede?

— Det er klart at det er spørsmål om du opptrer ideelt i ett og alt, men det skal vurderes ut fra situasjonen, sier forsvarer Helge Hansen.