Navn: Tom Sverre Tomren (38)

Sivil status: Gift, fem barn og ett stebarn.

Bosted: Frekhaug, Meland

Yrke: Døveprest

Aktuell: Gir seg etter tre begivenhetsrike år som leder av Naturvernforbundet Hordaland.

Det har ikke vært stille rundt Naturvernforbundet Hordaland i Tomrens ledertid. Han er kanskje ikke like høyrøstet og hardtslående som Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet, men idealisten fra Meland takker av i trygg forvissning om at Naturvernforbundets fylkeslag har bitt godt fra seg i hans treårige lederperiode. Organisasjonen er mer synlig og slagkraftig enn på lenge.

— Vi har rekruttert fem hundre nye medlemmer siden 2002. Det er en økning på 25 prosent. To tusen hordalendinger er nå medlemmer av fylkesorganisasjonen, forteller Tomren.

Oppsving i mediene

En smule stolt slår han også i bordet statistikk som viser at Naturvernforbundet Hordaland har vist godt igjen i medielandskapet i hans regjeringstid. Å bli mer sett og hørt i opinionen var et Tomrens hovedmål da han ble fylkesleder på årsmøtet for tre år siden.

— Bare siden i fjor på samme tid har vi hatt 200 oppslag eller sitater i papiraviser, på nettsider og i etermedier. Det er en formidabel økning fra tidligere, sier fembarnsfaren.

— Hvorfor denne voldsomme vektleggingen av synlighet i mediene?

— Det gir oss muligheter til å påvirke politikere og folks og bedrifters holdninger i miljøspørsmål. Det er et viktig middel til å nå målet vårt, som jo er å ta vare på naturen for våre etterkommere, sier Tomren.

Viktige seire

— Har dere noen konkrete miljøseire å vise til?

— Ja, noe av det jeg er mest glad og stolt over, er at både det fantastiske Rylandsvassdraget i Meland og Øystese-vassdraget er tatt inn i verneplanen. Det er to klassiske naturvernsaker vi har arbeidet tungt og lenge med.

— Vi innkasserte også seier i kampen for å få fjernet BKKs totalt miljøforkastelige nettleie-ordning som innebar at storforbrukere av energi betalte minst for strømmen, sier Tomren. Han mener også forbundet har medvirket til viktige miljøseire, som kampen mot Sellafield-utslippene og bombefeltet på Mjølfjell.

Kirkens miljøansvar

— Har du fått tid til prestegjerningen innimellom alt miljøarbeidet?

— Ja da, prestestillingen er heldigvis så fleksibel at det fint lar seg kombinere. Det har ikke vært noe problem å jobbe med miljøsaker på dagtid og samtidig skjøtte prestejobben i døvemenigheten.

Tomren snakker gjerne mye om kirkens rolle og ansvar i miljøsaken.

— Kirken må ha fokus på miljøetikk, understreker han.

Selv tok han nylig initiativet til en festgudstjeneste i anledning Kyoto-avtalen ikrafttredelse. Tomren tok i samme slengen til orde for å gjøre dagen - 16.februar - til offisiell flaggdag i Norge.

— Kyoto-avtalen er første skritt på veien mot en betydelig reduksjon i de globale utslippene av klimagasser. Denne milepælen er en flaggdag verdt, sier han.

Til festgudstjenesten kom også miljøvernminister Knut Arild Hareide, som er partikollega av Tomren. Den avtroppende naturvernlederen sitter i kommunestyret for Kristelig Folkeparti i Meland.

RVer overtar

Nå overlater han lederklubben til en RV-politiker. Hilde Kalleklev fra Bergen er utpekt som etterfølger.

— Hilde er en brennende aktivist med god fagkunnskap. Hun er rett person til å lede organisasjonen i tiden som kommer. At hun er bergenser, er heller ingen ulempe. Personlig synes jeg det er tilfredsstillende å gi meg i visshet om at gode folk står klar til å overta ledelsen av organisasjonen, sier Tomren.

— Forsvinner du helt ut av miljøkampen nå?

— Jeg er altfor opptatt av natur og miljø til å trekke meg helt ut. Derfor er jeg fortsatt tilgjengelig og stiller som varamann til styret. Jeg kan forhåpentligvis bidra med kunnskap og erfaring hvis de skulle trenge meg. Men jeg ønsker ikke å bli en syvende far i Naturvernforbundets lokaler, sier Tomren.