Mennesker er mindre tilpasset mørket og er mer utsatt for fare når vi ikke kan se.

Dyr som er mer utsatt for fare, sover mindre enn rovdyrene. En gazelle og en løve har likt nervesystem, men mens løven kan sove opp til 22 timer pr. døgn, ville det vært farefullt for gazellen å sove i mer en et par timer i døgnet.

I tillegg påvirkes hjernens søvnregulator av lyset, slik at vi blir mer våken når det er lyst. Den andre søvnteorien sier at vi har behov for å hvile kroppen og hjernen. De dypeste søvnstadiene kommer tidlig på natten. Har vi ikke sovet på en stund, vil vi oppholde oss mer i disse stadiene.

Ifølge psykolog Ståle Pallesen har det aldri vært dokumentert at noen har gått lang tid — for eksempel flere uker - uten søvn. Behovet for søvn er så stort at vi kan sovne på stedet.

Ytterst få personer har en sykdom som hindrer dem i å sove. Disse har dødd av søvnmangel.