Mange av aktivistene hadde plakater, der det blant annet sto følgende: Indre Sogn må ha ekte lokalsjukehus, hugs Soria Mora, vi står saman for sjukehuset.

Helseministeren fikk overlevert et bønneskriv fra aksjonsleder Bente Øien Hauge.

«Du er vårt einaste håp, vi har ingen tru på Helse Førde. I denne saka har du all makt. Vi ber deg difor: Hald di hand over sjukehuset vårt!», sto det å lese i brevet.

Ministeren sa til de fremmøtte:

— Ingen lokalsykehus skal legges ned, heller ikke her i Lærdal. Men man skal se på arbeidsdelingen mellom sykehusene.

Helseministeren tok seg god tid til å hilse på de frammøtte da hun kom til sykehuset. Hun hilste blant annet på to tvillingparforeldre.

I ettermiddag skal minsteren få omvisning på sykehuset. I kveld skal hun delta på et åpent folkemøte på samfunnshuset i Øvre Årdal. I morgen reiser hun videre til Nordfjord sjukehus på Eid.

Hun har selv bedt om å få komme på besøk til sykehusene i Sogn og Fjordane, etter den siste tids store debatt om fremtiden til sykehusene i fylket.