Torsdag presenterte SV i Bergen sitt «lekebudsjett» for Bergen. SV drysser 400 millioner mer over kommunal drift neste år. Det aller meste er tenkte penger hentet fra SVs forslag til statsbudsjett.

Men ikke bare: SV peker også på muligheten for å øke utbyttet fra BKK, hente inn 50 millioner i skatteunndragelse og bruke 60 millioner mer på driften, penger som i dag er øremerket investeringer.

Velger i dag

Gruppeleder Ragnhild Hedemann og nestleder Tom Skauge avviser at dette er et lekebudsjett.

— Dette er bybudsjettet slik vi mener det burde se ut. Da baserer vi oss på hvilken politikk SV fører nasjonalt, sier Tom Skauge og legger til:

— SV er eneste partiet på Stortinget som har lagt inn de pengene Tystad nå tigger kommunalministeren om.

Men også SV lever i de knappe budsjettrammers verden. I dag er SV, i likhet med Høyre og Frp, invitert til samtaler med byrådspartiene.

Deretter vil byrådspartiene ta stilling til hvilket parti det skal innledes forhandlinger med.

— Gitt de pengene Bergen faktisk har å rutte med neste år, hva er viktigst for SV å få gjennomslag for?

— Vi forhandler ikke gjennom avisen, sier Ragnhild Hedemann og peker på partiets prioritering av fattige, bolignød og problemene i bydelene.

Bompenger til bybane

Bompengeavtalen kan bli nøkkelen til budsjettavtale. SV vil gjøre bruken av neste års bompengeinntekter til tema i budsjettet. Siden Stortinget ennå ikke har vedtatt Bergensprogrammet, står Bergen formelt sett uten bompengeavtale neste år, påpeker Skauge. Torsdag var han rede med SVs alternativ for mellomåret 2002.

SV vil bruke 100 millioner til bybanen og ellers sikre tunneler og bygge gang- og sykkelveier. Disse 100 millionene er de samme som byrådet vil hente fra salget av BKK-aksjer, et salg SV motsetter seg.

I fjor var det Høyre som sikret byrådets budsjett. Ifølge Hedemann var det forbudet mot privatisering og salg av kommunale bedrifter som fikk byrådspartiene til å vende ryggen til SV. I år har Hedemann fått signaler om at sterke krefter i Ap ønsker å få til et samarbeid med SV.