Mannen oppga i Nordhordland tingrett at han var i en fortvilet situasjon da avlivingen skjedde. Konen hadde nettopp forlatt ham, han hadde dårlig økonomi og følte seg desperat.

Ikke råd til veterinær

Hunden hadde hatt magesjau i tre-fire dager, og den luktet etter hvert sterkt av betennelse.

Eieren forklarte i retten at han ønsket å ta hunden til veterinær, men at han ikke hadde penger til det. Han følte derfor han måtte ta affære selv.

Pengemangelen var ikke noe formildende omstendighet, ifølge retten. Snarere tvert imot:

«I skjerpende retning vektlegger retten at valg av avlivningsmåte var økonomisk motivert,» heter det i dommen.

12 kilo bly

Mannen tok hunden med i bilen, kjørte ned til en steinrøys og festet dykkerbeltet med et tau rundt halsen til hunden. Dykkerbeltet med blylodd veide om lag tolv kilo.

Etter å ha roet ned hunden og snakket med den, hev han den i sjøen ved Haukanes på Austevoll.

«Hunden var i live da den ble kastet ut,» heter det i dommen.

Hundeeieren oppga at han hadde hørt at drukningsdøden var best. I retten ga han en uforbeholden tilståelse, og saken ble løst ved en såkalt tilståelsesdom.

Han dømmes både for å ha unnlatt å ta hunden til veterinær, og for å ha avlivet den på en slik måte at den kom i fare for å lide unødig.

Dømt til fengsel

Straffen blir betinget fengsel i 21 dager. Han slipper å sone, om han ikke forbryter seg igjen de neste to årene.

I tillegg er mannen fradømt retten til å ha hund de neste fem årene. Han må også finne seg i inndragning av dykkerbeltet.