Gulating lagmannsrett har nemlig fastslått at Bergen tingrett brukte feil paragraf når domstolen avviste saken.

Lagmannsretten sender derfor saken tilbake til tingretten for ny behandling.

De ekskluderte ordensbrødrene hevder de gjennom flere år har betalt store summer til Taranis-losjen i Den Norske Druidorden, for så å bli kastet ut.

– Dette er en råtten maktkamp. Etter syv år blir jeg bare utestengt, og jeg vet fortsatt ikke hvorfor, uttalte en av saksøkerne til bt.no i november i fjor.

Til Gulating lagmannsrett hevder ordenen at de ekskluderte medlemmene har opptrådd «i strid med ordenens grunnleggende regler og lære ved å skape uenighet og strid mellom grunnlosjene i Bergen», men vil ikke gå nærmere inn på hva dette innebærer:

– I tråd med sin ideolgi og de taushetsløfter som avgis ved innlemming i ordenen har ledelsen ikke villet gjøre det allment kjent hvilke konkrete forhold som ligger til grunn for eksklusjonen, heter det i kjennelsen fra Gulating lagmannsrett.