— Uten å ta stilling til det faktiske forhold her, mener jeg det er grunnlag for oss å gå inn i saken, sier leder for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune, Terje Olav Hermansen (Ap).

Opplysninger fra Bergens Tidende om at Stenseide har fått dekket den tapte arbeidsfortjenesten fra Askøy kommune og Frp, understreker behovet for en undersøkelse, mener Hermansen.

Ble frikjøpt

— Vårt anliggende er å se etter at fylkeskommunen driver sitt bo etter de retningslinjer vi selv har vedtatt eller andre har sagt vi skal etterfølge.

Stenseide har argumentert for at han har rett på tapt arbeidsfortjeneste fra fylkeskommunen fordi han mottar 100.000 kroner mindre i lønn som daglig leder for Nye Askøy Hus AS. Dette skriver et styremedlem i bedriften til fylkeskommunen.

Nå viser det seg at Stenseide har fått dekket inn dette tapet dels fra Askøy kommune og dels fra Fremskrittspartiet.

Fra Askøy kommune mottar Stenseide 82.000 kroner i året gjennom en frikjøpsordning. Fra Frp har Stenseide årlig mottatt mellom 20.000 og 27.0000 kroner i frikjøpsmidler. Dermed har ikke Stenseide hatt noe inntektstap. Likevel har han i perioden 2003-2007 mottatt 300.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste.

- Har ingen betydning

Finansdirektør Johnny Stiansen i Hordaland fylkeskommune sier at frikjøpsordningen ikke har noen betydning for om Stenseide har rett til tapt arbeidsfortjeneste.

— For å få utbetalt tapt arbeidsfortjeneste skal politikeren enten bli trukket i lønn, eller ha en avtale med fylkeskommunen om at arbeidsgiver i etterkant sender inn et refusjonskrav. Her har Stenseide fremlagt en erklæring fra arbeidsgiver om at han ikke har krevd markedslønn, tilvarende et trekk på 100.000 kroner. Vi har valgt å godkjenne dette, selv om det ikke er helt etter boken.

— Har det ingen betydning for fylkeskommunen at Askøy kommune og Frp har dekket inn dette trekket gjennom en årlig frikjøpsordning på 100.000 kroner?

— Det er ingen begrensninger i vårt reglement for dette. Jeg oppfatter at vår utbetaling er helt lovlig. Vi tar ikke stilling til slike moralske spørsmål, sier Johnny Stiansen.

Var sykmeldt

Stenseide har i over et år vært 50 prosent sykmeldt. Nye Askøy Hus AS har mottatt refusjon fra trygdekontoret på sykepenger.

Selv om Stenseide har vært sykmeldt, har han fortsatt å kreve tapt arbeidsfortjeneste.

— Det er nevene som er operert og ikke hodet eller munnen. Jeg er i stand til å stille på møter. Jeg var på et fylkesutvalgsmøte der jeg var fullt sykmeldt, og da mottok jeg ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ellers har jeg krevd tapt arbeidsfortjeneste, sier Stenseide.

Finansdirektør Johnny Stiansen mener det er uproblematisk.

— Så lenge representanten stiller på møtene, stiller ikke vi spørsmål om han er sykmeldt eller ikke.

Terje Olav Hermansen mener opplysningene om sykmelding og frikjøp understreker behovet for at kontrollutvalget får en sak.

— Dersom det forholder seg slik BT skriver, stiller jeg spørsmål ved om regelverket er godt nok og dekker alle situasjoner vi vil at det skal dekke. Det kan bli aktuelt å endre regelverket, sier Hermansen.

Kontrollutvalget møtes i dag.

JOBBER MYE OVERTID: - Det er vel ikke normalt at folk jobber overtid uten å få betalt for det, sier Roald Stenseide. Nå ønsker Kontrollutvalgets leder i fylket en avklaring på om de 300.000 kroner han har fått utbetalt i tapt arbeidsfortjeneste kan være i strid ned regelverket.

Deisz, Ørjan