To timer, fra klokken ti til tolv torsdag formiddag, brukte juryen på å svare ja på skyldspørsmålet.

— Jeg er dypt uenig i kjennelsen. Jeg mener den er feil, sier 50-åringens forsvarer, advokat Odd A. Drevland, til Bergens Tidende.

Han mener denne saken er svært spesiell.

— Juryen skal avgjøre en sak der fagfolkene er uenige. Det er en komplisert oppgave, sier Drevland.

Juryen har ikke trengt å dvele lenge over hvem som var gjerningsmann. Ingen er uenige om at det faktisk er den 50 år gamle drosjesjåføren som drepte Kari Aalvik ved hjelp av en rekke knivstikk.

Et langt vanskeligere spørsmål for juryen har sannsynligvis vært å avgjøre om tiltalte var bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Var han bevisstløs, kan han slippe straff, dersom bevisstløsheten ikke var selvforskyldt.

Lagmann Daniel Hansen brukte store deler av sin rettsbelæring torsdag formiddag til å snakke om akkurat disse spørsmålene.

I dagene før drapet hadde ikke tiltalte sovet, han hadde drukket alkohol og tatt store mengder valium.

— Hvis juryen finner at tiltalte var bevisstløs, må juryen også vurdere hva som var den viktigste årsaken til dette, sa Daniel Hansen, og understrekte at selvforskyldt rus ikke utelukker straff.

Odd A. Drevland mener at tvilen her burde ha kommet tiltalte til gode. Men han fikk ikke gjennomslag. Nå skal han kjempe for lavest mulig straff for klienten sin.

— I denne saken foreligger særdeles formildende omstendigheter. Min klient bør maksimalt få seks års fengsel, helst under det, sier Odd A. Drevland.

fakta/spørsmålene

Her er spørsmålene juryen svarte ja på, med flere enn seks stemmer.

1. Hovedspørsmål:

Er tiltalte xx skyldig i å ha forvoldt en annens død ved å ha forholdt seg som nedenfor angitt?

Mandag 4. oktober 1999 ca kl 13.00 i en personbil på Mølstervegen på Voss, stakk han gjentatte ganger en kniv i overkroppen til Kari Aalvik Et av stikkene gikk inn i hjertet og hovedpulsåren, slik at Aalvik døde kort tid etter av skadene.

2. Hovedspørsmål:

Er tiltalte xx skyldig i å ha ført motorvogn når han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, ved å ha forholdt seg som nedenfor angitt?

Mandag 4. oktober 1999 ca kl 13.30 mellom Mølstervegen, Fitjo og Voss jernbanestasjon på Voss, førte han motorvogn med registreringsnummer xx til tross for at han var påvirket av alkohol og benzodiazepiner.