Sentralen vart oppretta i 2002 og besto då av løyvehavarar stasjonert på Dale og Vaksdal.

Modalen og Eksingedalen billag som har to løyve, eit reserveløyve og eit turvognløyve har søkt om å verta ein del av Dale taxisentral, og Hordaland fylkesutval har godkjent dette.