Samferdslesjefen går likevel inn for at det blir opppretta 25 nye ordinære drosjeløyve i bergensområdet.

Bergen Taxi meiner at søknaden til Turservice ikkje dokumenterer godt nok at selskapet er truverdig og levedyktig