— Det vil bli litt lengre, men trolig raskere enn å kjøre via Fyllingsdalen eller forbi Lagunen, sier administrerende direktør Jan Valeur i Bergen Taxi.

Jevnt fordelt

I dag fordeler taxitrafikken mellom sentrum og Flesland seg noenlunde likt mellom Flyplassveien og Fyllingsdalen.

— Noen ganger går det raskest gjennom Fyllingsdalen, andre ganger forbi Lagunen og sjølinjen til sentrum. Trafikkbildet og hvor i sentrum kunden skal til, avgjør som oftest veivalget, sier Valeur.

Taxisjefen regner med at den sammenhengende tunnelen fra Dolviken til Vestre innfartsåre blir den greieste ruten mellom sentrum og Flesland når byggetrinn 2 på Ringveg Vest står klar i 2015.

— Da vil det være naturlig å kjøre her for våre biler, sier han.

Køer nye steder?

Valeur tar ett forbehold:

— Vi må se om det oppstår køer andre steder. Vi vet for eksempel ikke hvordan trafikkbildet på Nygårdstangen vil se ut når trafikken gjennom Damsgårdstunnelen og Nygårdstunnelen øker. Veivalget blir det uansett opp til hver enkelt sjåfør å ta. Vi pålegger ingen å kjøre en bestemt rute, sier han.

Det kan komme kollektivfelt gjennom Fyllingsdalen om noen år. Da kan det også være det blir den mest naturlige veien for drosjene.

Reisetid viktig for Flybussen

Flybussen kjører i dag to ruter til og fra Flesland – gjennom Fyllingsdalen og Knappetunnelen, og sjølinjen videre forbi Lagunen.

— Over 80 prosent av passasjerene våre reiser hele strekningen mellom flyplassen og sentrum, og vil komme hurtigst mulig frem. Derfor sløyfet vi for en tid tilbake stoppet på Nesttun, og prioriterte raskest mulig reiserute for bussene våre. Vi har ikke tatt noen avgjørelse på hvor vi skal kjøre når trinn 2 av Ringveg Vest åpner, men det vil ikke være unaturlig om noen av bussene våre tar denne veien inn til sentrum, sier markedssjef Per Vold i Flybussen, som er drevet av Tide.