• Jeg kan få livet mitt ødelagt, tordner drosjeeier Helge Johnsen. Samferdselsdepartementet krever nå vandelsattest og bankgaranti fra denne yrkesgruppen.

— Jeg og familien kan havne på gaten, sier drosjeeier Helge Johnsen (32).

— Jeg vet det høres dramatisk ut, men for meg er dette en katastrofe.

Staten krever nå at drosjeeiere skal stille en bankgaranti på 9000 Euro - ca. 75.000 kroner - for å få beholde løyvet. For noen drosjeeiere kan dette bli problematisk dersom de har mye lån.

— Vi ble forespeilet en frist til 31. desember 2004. Nå fikk jeg plutselig et brev om at jeg må ha garantien klar til september. Hvis ikke jeg klarer det, ryker løyvet. Da er hus, bil og hjem på tvangsauksjon innen et par måneder, sier drosjeeier Helge Johnsen, som har tre barn og ett fjerde på vei.

Fortvilet

Loven trådte i kraft ved nyttår, men forskriftene var ikke klare før nå i april. Derfor har drosjeeierne i disse dager fått brev i posten om hva som nå kreves av dem. Fristen for bankgarantien avhenger av fødselsdato.

— For mange er sikkert dette en bagatell. Men for oss som er i etableringsfasen, og som er belånt oppetter ørene, blir det en ekstra belastning. Jeg kjenner til en god del drosjeeiere som er helt fortvilet over situasjonen, sier Johnsen, som har vært drosjeeier siden 1998.

Drosjeeierne skal nå fremlegge attest fra kemneren om skatterestanser. Dersom man har skatterestanser av en viss størrelse vil det medføre at man ikke får løyve, eller kan miste et eksisterende løyve.

Johnsen forteller at han måtte få en betalingsplan fra kemneren etter at han hadde en ulykke, og måtte kjøpe ny bil. En bankgaranti, som fungerer som et lån man aldri tar ut, kan være tuen som velter lasset.

— Vi opererer med veldig små marginer. Jeg jobber 10-12 timer dager, syv dager i uken for å få endene til å møtes. Jeg kjenner mange andre som har det på samme måten. Jeg synes det er greit at de rydder opp i bransjen. Men dette er å trekke matten ut under beina på oss, og gi fullstendig blaffen i at enkelte kan få hele livet sitt rasert, sier Johnsen.

Må ha vandelsattest

— Bankgarantien skal dekke eventuelle skatter og avgifter i tilfelle drosjeeierne ikke klarer å fylle sine økonomiske forpliktelser, sier styreleder i Norges Taxiforbund avdeling Bergen, Arve Halvorsen.

— Det kan nok bli problematisk for enkelte, men vi synes i utgangspunktet at de nye forskriftene er greie, sier han.

Foruten bankgarantien stilles det også nye krav til vandel. Alle som nå søker drosjeløyve må fremlegge politiattest. De må dessuten ta en eksamen i regi av NKI.

FORTVILT DROSJEEIER: Helge Johnsen er snart far til fire og har nok lån å betjene. En bankgaranti på 75.000 kroner kan få store konsekvenser for ham. <br/>Foto: VEGAR VALDE