BT skrev i går at drosjeeieren i 30-årene unndro avgifter da han registrerte en dyr, privat bil som drosje i motorvognregisteret.

BT gikk gjennom en liste med syv navngitte personer som skal ha kjørt for drosjeeieren de siste årene.

– Har aldri kjørt for meg

Han avviste da kontant at to av de syv på listen noen gang hadde kjørt for ham.

– Han ene er en kamerat. Han har aldri kjørt for meg. Den andre har heller aldri kjørt for meg, så vidt jeg vet.

Norgestaxi Bergen AS sitter imidlertid med andre opplysninger.

– Vi kan bekrefte at alle de sjåfører som Bergens Tidende har bedt oss om en uttalelse om, har kjørt for Norgestaxi og for den løyvehaveren som det blir henvist til, opplyser daglig leder Jan Tennfjord i en e-post.

Da drosjeeieren ble konfrontert med opplysningen fra Tennfjord, fastholdt han svaret om at kameraten ikke har kjørt for ham.

– Men jeg tok feil om han andre. Han kjørte for meg i fjor.

Kjørte uten kjøreseddel

Men denne mannen ble ifølge en kilde utmeldt av arbeidstakerregisteret allerede i 2005.

En annen sjåfør, som drosjeeieren sier har kjørt for ham på deltid, skal heller ikke være innmeldt, ifølge BTs kilde.

– De skal ha vært innmeldt. Hvis ikke så er det gjort en feil på regnskapskontoret, sier drosjeeieren.

Også drosjeeierens kone har kjørt for ham.

– Vi kan bekrefte at hun har utført en rekke skift i inntektsåret 2008. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere saken, skriver Tennfjord i e-posten.

Drosjeeieren legger ikke skjul på at hun har kjørt for ham.

– Hvorfor kjørte hun i fjor når kjøreseddelen hennes ifølge politiet gikk ut allerede i desember 2006?

– I så fall har min kone gjort en stor tabbe som ikke har fornyet den, sier han.

**Les også:

Skatt vest vil undersøke saken**

Logget inn på to biler

Sjåfører må ha kjøreseddel blant annet for å sikre at de har tilfredsstillende vandel. Det er straffbart å kjøre drosje uten, og sjåføren risikerer bøter.

De andre sjåførene har gyldig kjøreseddel.

Ifølge en kilde var konen logget inn som sjåfør på to biler samtidig.

– Hvordan kan det skje?

– Det må du spørre Norgestaxi om. Sjåførene får et ID-nummer derfra. Det er ikke vår feil, sier han.

Ifølge den samme kilden er det mistanke om at drosjeeieren har latt andre personer bruke konens identitetsnummer da de kjørte for ham.

Dette avviser drosjeeieren.

– Nei. Ifølge Norgestaxi skal ikke det gå an, sier drosjeeieren.

– Han sa jeg var registrert

Dette tilbakeviser daglig leder Jan Tennfjord i Norgestaxi.

– Systemet vi har hatt frem til nå gir anledning til at samme identitetskort kan benyttes i flere biler samtidig, sier han.

BT forsøkte å ringe flere av sjåførene som skal ha kjørt for drosjeeieren. Kun en av dem fikk vi tak i. Han bekreftet at han har kjørt for drosjeeieren i en periode han ifølge BTs kilde ikke var registrert i arbeidstakerregisteret.

– Han sa jeg var registrert, og jeg har gått ut fra at det var riktig, sier han. Sjåføren sier også at han kun har fått hvit lønn hos denne drosjeeieren. Ellers ønsker han ikke å si noe om arbeidsforholdet.