Ulykken skjedde i Etne 7. september 2006. I en sving ved Langebu på E134 kjørte bussen av veien. Den fortsatte ferden i grøften i omtrent 85 meter, før den traff en bergnabb og stoppet 15 meter lenger fremme.

Fire av de 40 spanjolene om bord ble lettere skadet. «Med et noe annerledes hendelseforløp kunne konsekvensene av denne utforkjøringen blitt langt mer alvorlig», heter det i rapporten fra Havarikommisjonen. Les den her (pdf-fil)

Krapp sving

Kommisjonen mener ulykken kan forklares med overgangen mellom ny og gammel vei i en sving på ulykkesstedet.

«Havarikommisjonen mener at svingens utforming stilte urimelig høye krav til trafikantene. Veien hadde jevn og forutsigbar standard i forkant av ulykkesstedet. Fravær av varslingstiltak (...) gjorde det vanskelig for ukjente førere å oppdage og tilpasse seg den krappe svingen i tide», heter det i rapporten.

Opprinnelig var det planlagt en såkalt tilpasningskurve mellom den gamle og den nye veien, frem til neste byggetrinn. Det videre arbeidet med å utbedre veien var planlagt til månedsskiftet september/oktober.

Men Statens vegvesen, som var byggherre, droppet planene om tilpasningskurve.

«Hensyn til økonomi»

«Grunnlaget for denne beslutningen er ikke dokumentert, men det opplyses fra byggeledelsens side at hensyn til økonomi og det nært forestående 2. byggetrinn var årsak til at planen for overgangskurve ikke ble fulgt», skriver Havarikommisjonen.

Vegvesenet ble advart på forhånd mot at svingen kunne være farlig. To e-poster fra publikum påpekte problemet. Den ene e-posten har ikke vært mulig å finne i Vegvesenets arkiv, ifølge kommisjonen.

I den andre e-posten, datert 23. august, heter det blant annet: «Nyeveien E-134 ved Rullestad mangler skilt for farlig sving inn på gammel vei».

Saksbehandleren hos Vegvesenet har opplyst at han misforstod meldingen, og at det ikke ble gjort noen tiltak.

– Vi ser i ettertid at vi ikke har gjort en så god jobb som vi burde. Etter ulykken ble det skiltet og varslet ved svingen i overgangen mellom ny og gammel parsell. Men skiltingen burde vært der før veien ble åpnet. Vi har jobbet med rutinene for at dette ikke skal skje igjen, sier trafikksjef Guro Ranes i Statens vegvesen region Vest.

– Gjorde en feil

– Hvorfor skrinla dere planene om overgangskurve?

– Det var et litt spesielt anlegg, fordi vi gikk omtrent direkte løs på neste etappe. Dermed glapp det for oss i den korte perioden mellom første og andre byggetrinn. Men vi må altså sørge for å varsle skikkelig, selv om det bare er for en kort periode.

– Hvor mye hadde økonomien å si for at dere droppet planene?

– Jeg kjenner ikke prosjektet godt nok til å svare på detaljene, men det ble vurdert slik at det var svært kort tid til byggearbeidet skulle gjenopptas. Det ville ikke vært bortkastede penger, men man ville spart penger frem til arbeidet startet igjen.

– Hvorfor ble det ikke tatt hensyn til advarslene på e-post?

– Vedkommende som mottok dem klarte ikke vurdere innholdet korrekt. Vi må bare erkjenne at det ble gjort en feil.

Du kan diskutere saken i kommentarfeltet nedenfor.

Slik så den spanske bussen ut etter å ha kjørt i fjellveggen i Etne. Ingen ble alvorlig skadd.
STATENS VEGVESEN
Guro Ranes i Statens vegvesen beklager at ikke veien ble sikret bedre.