Mannen som har innrømmet å ha drept kameraten sin på Herdla, er tidligere tatt for en lang rekke mindre alvorlige lovbrudd.

Aggressiv og truende

I januar i år ble han tiltalt for over 30 ulike forhold, blant annet spytting mot politifolk, nasking og hærverk. Ved flere anledninger skal han ha opptrådt plagsomt og truende i beruset tilstand. Dette er noen av tiltalepunktene

  • På TGI Fridays i Bergen nektet han å betale for maten, og var kranglete og høylydt.
  • I Ølen fremsatte han høylytte trusler i et boligstrøk, banket i husveggene og var aggressiv.
  • På Bergen legevakt kastet han rundt og veltet flere gjenstander, og ropte høyt.
  • På jernbanestasjonen i Arna la han seg ned på sporet. Fordi det ble reist tvil om 27-åringens psykiske tilstand, ba politiet om en såkalt prejudisiell observasjon — det vil si en foreløpig vurdering av hans psykiske tilstand. Rapporten ga holdepunkter for at mannen kunne være strafferettslig utilregnelig, og anbefalte en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse.

Det ble ikke gjort, og sakene ble henlagt.

Trivielle saker

Årsaken er at påtalemyndigheten ikke vil bruke ressurser på en fullstendig observasjon i småsaker, som uansett bare ville gitt noen måneders fengsel.

— Jeg har ikke gått grundig gjennom de gamle sakene, men de fremstår som relativt trivielle. Som regel er det bare i de alvorligste sakene at vi ber om fullstendig observasjon. Det kan være samfunnsøkonomisk gunstig å henlegge mindre alvorlige forhold hvis det er tvil om tilregneligheten, sier politiadvokat Asbjørn Onarheim.

Også i forrige måned henla politiet en lang rekke saker på 27-åringen, hovedsakelig vinningskriminalitet.

Onarheim påpeker at hvis rettspsykiaterne konkluderer med utilregnelighet, blir resultatet uansett at mindre alvorlige lovbrudd blir henlagt.

— Det er bare i de alvorligste sakene at det er aktuelt med dom på tvungent psykisk helsevern, sier han.

Også i 2010 var 27-åringen gjennom en prejudisiell observasjon. Den gangen konkluderte rapporten med at det ikke var tvil om at mannen var tilregnelig, og at han derfor kunne straffes.

- Ikke lurt

Rettspsykiater Randi Rosenqvist sier det er velkjent at saker henlegges på grunn av tvil om tilregnelighet.

— Jeg kan forstå det, for jeg vet hvor mange saker politiadvokatene har på bordet. Da blir det fristende å henlegge fordi det er tvil om tilregnelighet, men i lengden er ikke dette lurt, sier hun.

Hun mener det heller hadde vært fornuftig å foreta full judisiell observasjon i tvilstilfeller, også i mindre alvorlige saker.

— Den som ikke er strafferettslig tilregnelig, oppfyller kravene til tvangsinnleggelse. Samtidig vet vi at det ikke er behandlingsplasser til å ta imot disse personene i psykiatrien, poengterer Rosenqvist.

- Tanker om drap

Etter drapet på Herdla natt til torsdag, vil politiet til bunns i 27-åringens psykiske tilstand. Årsaken er både rapporten fra mars i år, og uttalelser 27-åringen kom med til politifolk på åstedet, og i avhør.

— Han har sagt at han har tanker om å drepe igjen, sier Onarheim.

Nå vil politiet be om at det oppnevnes rettspsykiatrisk sakkyndige, som kan vurdere mannens helsetilstand.

— For oss virker han å være i psykisk ubalanse, sier politiadvokaten.

Sendt til Sandviken

Etter pågripelsen på Herdla, ble 27-åringen overført til Sandviken sykehus, der han fortsatt er innlagt.

— Det er å håpe at han får den hjelpen han trenger, sier mannens forsvarer, advokat Egil Jordan.

Politiet har så langt ikke fått noe svar på hvorfor 27-åringen drepte en av sine beste venner.

— Handlingen fremstår som uforklarlig, sier Onarheim.

Heller ikke forsvareren kan forklare hvorfor mannen knivstakk kameraten.

— Han skjønner det ikke helt selv, sier Jordan.