Statsadvokatene i Hordaland har nå ilagt Hordaland politidistrikt en foretakstraff.

Holdt det for seg selv

Polititjenestemenn ved Bergen Sentrum politistasjon fikk en klar mistanke om at en kilde var i besittelse av rundt 100 gram amfetamin.

Likevel unnlot de å etterforske mannen.

Amfetaminet ble i forståelse med tjenestemennene "gjemt" i terrenget, hvor det ble hentet av politiet.

Dette ble holdt skjult for både etterforskningslederen og juristen på saken. Amfetaminet ble i stedet rapportert som et tilfeldig funn, og saken ble siden henlagt grunnet manglende opplysninger om gjerningsmann.

Taus politimester

Politimester Vidar Refvik har vedtatt forelegget.

— Vi er selvsagt ikke glad for en slik sak, og har satt i gang tiltak for å hindre at noe liknende skjer igjen, sier en ordknapp Vidar Refvik til bt.no.

— Hvorfor straffeforfølges ikke politi-betjentene som lot dette skje?

— Statsadvokaten er kommet til at det er den mangelfulle beslutningsprosessen vi må stå til ansvar for.

— Hvilke jobbmessige konsekvenser får dette for betjentene som er involvert?

— Det er interne forhold som jeg ikke kommenterer.

— Er ikke suspenderinger en vanlig reaksjon ved slike forhold?

— Som jeg nettopp sa: Slikt kommenterer jeg ikke.

Ledelsen ved Bergen Sentrum politistasjon anmeldte selv forholdet til SEFO, Politiets særskilte etterforskningsorgan.