Mattilsynet truet tidligere i år Øygarden med tvangsmulkt, fordi kommunen ikke gjorde nok for å utbedre renseanlegget ved Alvheim vassverk.

– Dette har vært et høyrisiko-anlegg lenge, men det tok lang tid før kommunen gjorde noe med det. Når de nå har begynt å jobbe med saken, har vi stilt tvangsmulkten i bero, sier distriktssjef Paal Fennell i Mattilsynet.

I juli oppdaget kommunen to tilfeller av E.coli-bakterier i drikkevannet — uten å be innbyggerne koke vannet.

Analyserapportene finner du her og her. (pdf-filer)

Forrige helg gikk det galt igjen. Etter det kraftige regnværet 19. august ble det tatt nye prøver, som avslørte E.coli i vannet fra Alvheim Vassverk. Først torsdag 23. august innførte kommunen kokepåbud, som fremdeles gjelder.

Kloakken steg

– Vi har bedt kommunen svare på hvorfor vi ikke har fått vite om E.coli-utbruddet i juli. Vi er skeptiske til hvordan Øygarden har håndtert saken. Det er mulig at kommunen burde innført kokepåbud tidligere, kanskje allerede etter det første utbruddet i juli. Derfor har vi bedt om en redegjørelse, sier Fennell.

Han er kritisk til at kommunen har et kloakkpumpeanlegg stående i nedbørsfeltet.

– Det liker vi veldig dårlig. Men siden den først står der, har kommunen installert et varslingsanlegg for lekkasje. Under det kraftige regnværet gikk alarmen, fordi kloakken steg og steg. Kommunen skriver i sin rapport at de fikk tilkjørt pumpebil før det rant over. Men vannprøvene som ble tatt i etterkant var altså fulle av E.coli-bakterier, sier Fennell.

Les også: Mattilsynets rapport | Formannskapets vedtak (pdf-filer)

Ingen skal ha blitt syke som følge av utbruddet. Kommunen ber innbyggerne koke vannet i 3-4 minutter.

Gratis drikkevann

Det blir delt ut gratis drikkevann ved samtlige dagligvarebutikker i Øygarden. Kommunen regner med at nytt renseanlegg vil koste 30 millioner kroner. Det skal etter planen være på plass om et års tid.

Rådmann Torgeir Sæter i Øygarden kommune mener det var unødvendig å be innbyggerne koke vannet etter E.coli-ubruddet i juli.

– Verdiene var så lave at det ikke var nødvendig. Etter det siste utbruddet har vi satt i gang tiltak for å rense vannet, blant annet midlertidig klorering. Vi tar også fortløpende tester av vannet, sier Sæter.

– Hva kunne dere gjort for å forebygge utbruddet?

– Da måtte vi satt i gang rensetiltak, men vi fant altså ikke grunn til det siden bakterienivået var så lavt i juli.

Rådmannen tror ikke kloakkpumpeanlegget har skylden.

– Vi anser ikke det som sannsynlig, men vi kan ikke avvise at det er årsaken.

Ifølge Sæter må innbyggerne belage seg på å koke vannet frem til tidligst tiende september.

Distriktssjef Fennell er svært overrasket over uttalelsen fra rådmannen.

– Grenseverdiene for drikkevann er null, både for e.coli og for koliforme bakterier. Dette vet Øygarden kommune. I Bergen ville et slikt bakterienivå medført kokevarsel og erstatning umiddelbart, sier Fennell.