Torsdag kveld kom de største partiene i bystyret til enighet om et kompromiss i bybanesaken. Det innebærer at Bybanen skal gå i tunnel ved Kjøttbasaren. Enten på høyre eller venstre siden.

Dette er stikk i strid med fagfolkene i Bergen kommune, og byrådets, ønske.

Vedtok ikke

Fredag morgen skulle byrådet vedta forslaget. Dette skjedde imidlertid ikke. Fra Rådhusets toppetasje får BT opplyst at saken først vil gå gjennom tidlig i løpet av neste uke.

Etter det BT kjenner til satt flere KrF-politikere i møter i går kveld og i natt, etter at de andre byrådspartiene hadde blitt enige om å gå kun for en tunnelløsning.

Før byrådsmøtet fredag hadde KrF møte på Rådhuset. Her snakket de ut om hva som skjedde dagen før, og hvordan de skulle løse saken. Deretter gikk Filip Rygg inn i møtet med byrådskollegaene sine og ba om å utsette behandlingen av saken. Det fikk han aksept for.

BT har ikke fått svar fra byutviklingsbyråd Rygg eller gruppeleder Marita Moltu fredag.

Leder for Bergen KrF, Terje Gilje, bekrefter at partiet mener det må gås noen ekstra runder.

— Vi vurderer situasjonen som veldig alvorlig.

- Mener dere det er vanskelig å bare gå for én løsning?

— Det er helt rett.

Kunne tatt begge

Det var hans egen partikollega Marita Moltu som satte i gang bevegelsene i bybanesaken torsdag. Det gjorde hun da hun bekreftet overfor BA at KrF kunne gå for et alternativ hvor man utredet tunnel ved Kjøttbasaren.

Gilje mener hun er misforstått.

— Utgangspunktet var at begge deler skulle reguleres. Både tunnel og Bryggen. Med det som utgangspunkt, altså to alternativer, ville dette vært helt greit for oss. Nå sitter vi igjen med en løsning som er krevende.

Gilje påpeker at Filip Rygg nå skal jobbe videre med denne saken, og mener det er gode muligheter for å finne en løsning.

BT har vært i kontakt med Marita Moltu, som sier hun ikke har anledning til å snakke med oss.

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) forklarer utsettselsen slik:

— Det er rett og slett fordi vi trenger mer tid på saken. Vi fikk noen nye signaler torsdag kveld, og jobber de neste dagene med det. Så regner jeg med at det blir en ny runde i byrådet på tirsdag.

- Hva tenker du om vedtakene til Høyre og Frp?

— Jeg vil ikke kommentere det nå. Nå jobber jeg videre med saken i byrådet.

- Du ville regulere begge traseene?

— Jeg kan ikke bidra til spekulasjoner nå.

- Deler du skepsisen som dine partifeller har?

— Det vil innstillingen vise. Mitt syn kommer frem når saken kommer.

Trenger tid

Like etter byrådsmøtet gikk Frp-byrådene Helge Stormoen og Liv Røssland i møte med Frp-gruppen i bystyret. Gruppeleder Tor Woldseth mener det ikke ligger noe dramatikk bak det faktum at saken er utsatt.

— Jeg antar at de trenger mer tid på å lage saken. Det er ikke noe mer bak det enn det.

Tidligere har byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) gjentatte ganger uttalt i mediene at han jobber dag og kveld denne uken for å fremme en sak på fredagen.

Vil de samarbeide?

Leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund, har ikke noen kommentar til at byrådet har utsatt saken. Han merker seg imidlertid kommentarene til KrF-leder Gilje.

— Vi stoler på at KrF gjør sitt ytterste for å fortsette det gode byrådssamarbeidet vi har hatt de siste årene, og forventer egentlig en bekreftelse på det snarest.

Høyres gruppeleder i bystyret, Dag Skansen, går ut fra at denne saken skal behandles snart i byrådet.

— Det er ikke noe dramatikk forbundet med dette. De må forberede en sak ut fra de vedtakene som er fattet. Det er klart at det har vært en del endringer ut fra det som var i Filip Ryggs hode til det som ble vedtatt i går. Det er rimelig å la dem bruke litt tid på dette.

Støtter kompromiss

Venstres gruppeleder, Julie Andersland, sier de kan støtte kompromisset til H og Frp. Men mener fremdeles Bergen trenger en reserveløsning.

— Om denne løsningen går bra, gir det en god bane til Åsane. Men om det viser seg umulig å gjennomføre, må vi ha en plan B. Den planen kan ikke være å bygge t-bane fra Peter Motsfeldts gate, men en dagløsning langs Bryggen.